Voormalige Ambachtschool

 

De school is tussen 1922 en 1923 gebouwd, in opdracht van de Hogere Textielschool en naar ontwerp van de Enschedese architect Arend G. Beltman. De ambachtsopleidingen boden de Enschedese jongeren nu ook andere mogelijkheden dan alleen het beroep van textielarbeider.
Kenmerkend voor de school zijn de twee lange vleugels die evenwijdig langs de straatzijden lopen en waarin zich de lokalen bevinden. De school heeft drie bouwlagen.
De gevels worden gekenmerkt door traveeën bestaande uit twee of drie vensters, die worden gescheiden door uitspringende bakstenen lijsten. De lange gevels worden op twee plaatsen onderbroken door een lichte gevelverhoging, bekroond met twee bollen.
De hoofdentree bevindt zich in de voorgevel en vertoont een combinatie van neoclassicistische en expressionistische elementen. Opvallend zijn de gebeeldhouwde reliëfs van Bentheimer zandsteen. Hierin staan uilen, wapenschilden en figuren (leerlingen; links een smids leerling en rechts een leerling aan een werkbank) afgebeeld. Deze figuren verwijzen naar het ambachtelijk onderwijs van de school.
De ramen in de vensters rond de entree zijn voorzien van gebrandschilderd en gekleurd glas-in-lood. Op de hoeken van de voorgevel zijn lantaarns geplaatst. De entree werd ooit omheind door bomen die in twee halve cirkels stonden gegroepeerd. Tegenwoordig volgen de twee rijen bomen de rooilijnen van de zijgevels
 
Oorspronkelijk had het gebouw een hoog opgaande kap, met kapellen en een klein torentje boven de ingang. Ook stond op de voorgevel onder een rond gebogen lijst vermeld ‘Anno1922’. Het ontbreken van de karakteristieke dakconstructie doet afbreuk aan het oorspronkelijk ontwerp. Het principe van de opgaande kap is op meer Enschedese monumenten zichtbaar. In het verlengde van de twee buitengevels zijn enkele jaren gelden leilinden geplaatst. De geveldelen van de voormalige Ambachtschool verkeren in een matige staat van onderhoud.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de school gedeeltelijk verwoest. Na de oorlog, rond 1950, zijn plannen voor herstel gemaakt. Hierbij kwam de oude kapvorm (mansardekap) niet terug.
De nieuwe kap (een schilkap) en enkele versoberingen in de voorgevel (waaronder het achterwege laten van de gebogen lijst en het opschrift Anno 1922), werden uitgevoerd door De Lijke en Mink architecten.
 
De gemeente Enschede is eigenaar van de oude Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel en inmiddels [2016] is het pand verkocht aan Renpart Group of Companies die voornemens zijn om in het pand 90 huurappartementen te realiseren
Het pand is beschermd als gemeentelijk monument en bevat zowel in het in-, als exterieur monumentale waarden.
Lees de waardestelling van de voormalige Ambachtschool zoals deze door Het Oversticht op verzoek van de gemeente Enschede in 2013 is uitgebracht 
Waardestelling Ambachtsschool Enschede

 

 

 

Tekening Ambachtschool voorgevel.

                              

Ambachtschool na het bombardement in 1945

Luchtfoto Ambachtschool 1960.

Eind 2018 en begin 2019 was er veel rumoer over verschillende monumenten in Enschede. De Moskee aan de Atjehstraat die mogelijk de gemeentelijke monument status krijgt, Het BATO terrein aan de Perikweg dat onverhoopt gesloopt werd en de conciërgewoning die ook gemakshalve zal worden gesloopt maar als ensemble deel uitmaakt van de voormalige Ambachtschool aan de Boddenkampsingel. De columnist Theo Hakkert van TC-Tubantia heeft daar zo zijn eigen visie op. Lees hier zijn column: Theo Hakkert Column TC Tubantia over Cultureel erfgoed Enschede

 

Ambachtsschool zaal voor praktijk elektriciens.