Wet & Regelgeving steigers

Nieuwe wet en regelgeving per 01 januari 2018 voor steigers.

Voor de opbouw van een rolsteiger gelden per 1 januari 2018 nieuwe regels. Vanaf die datum is het verplicht om bij betreding van het platform rondom een leuning te hebben. Deze nieuwe regelgeving geldt ook voor rolsteigers die vóór deze datum zijn aangeschaft.
Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel is het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is gebleken dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of maar deels worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter. Mede op aandringen van de Inspectie SZW en de werkgevers- en werknemersorganisaties, die waren verenigd in stichting Arbouw (nu Volandis), is de nieuwe opbouwmethode geformaliseerd met het uitbrengen van het nieuwe A-blad. Volgens de nieuwe regelgeving mag je een werkplatform pas betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform. Dit is niet eenvoudig uit te voeren met de traditionele systemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van horizontaal- en diagonaal schoren. Dit omdat deze eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst.