Catharinahuis Lasondersingel gemeentelijk monument. De architectuurhistorische waarde is hoog: het huis is in- en uitwendig een gaaf en sinds 1929 vrijwel ongewijzigd gebleven voorbeeld van een villa in een voor architect Wegerif typerende bouwstijl, zoals hij die hanteerde vanaf het midden van de jaren 1920. Het pand valt op door de eenvoudige hoofdvormen, het bijzondere materiaalgebruik, de unieke detailleringen en waardevolle interieurelementen.

Henk Wegerif (1888-1963) is de architect die het pand Lasondersingel 138 in 1925 ontwierp in opdracht van textielbestuurder Henk Jan ten Bruggencate, jurist en secretaris van de Fabrikanten Vereniging Enschede. Ten Bruggencate verkoopt de villa al na enkele jaren – in december 1928 – aan de directeur van Spinnerij Roombeek
Daarna kreeg het huis bewoners met zeer verschillende achtergronden. Zoals het gezin van de Joodse directeur van Spinnerij Roombeek, vervolgens in de oorlogsjaren NSB’er en berucht smokkelaar Gerard Hasperhoven en daarna dominee en verzetsheld Leendert Overduin. In 1955 verkoopt Overduin de villa aan A.J. Verhulsdonck die echter  maar enkele jaren eigenaar van de villa is geweest.
Verhulsdonck verkoopt het pand op 17 maart 1958 aan de stichting Het Sint-Catharina Apostolaat voor een bedrag van 50.000 gulden. Vanaf 1958 tot 2021 zetelen de zusters van het Catharina-apostolaat in het pand.
De villa heeft een hoge architectuur historische waarde en verkeerd in een uitzonderlijk goede staat van onderhoud. De villa is bekend als Catharinahuis naar het gelijknamige katholieke pastoraat.

 

De achterzijde van de villa.

De villa heeft zeer uiteenlopende bewoners gehad. Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog kwam het huis door onteigening in bezit van de NSBér en bekend smokkelaar Gerard Hasperhoven. Het pand stond in de oorlog in Enschede vooral bekend om zijn feest en schranspartijen De meest opmerkelijke bewoner was echter dominee Leendert Overduin. Hij was een verzetsheld vooral omdat hij vele joden tijdens de oorlog het leven gered heeft  Overduin heeft er gewoond tot 1958 toen de zusters de villa in gebruik hebben genomen.
Bronnen:
-dr. ir. Hubert Thomas (aanvraag monumentenstatus november 2020)
-TC Tubantia.
-Nationaal Archief.

De villa heeft een opmerkelijk en mooi in stand gehouden interieur.

Lasondersingel 138 voordat het Catharinahuis werd gebouwd. De foto is gemaakt omstreeks 1923 terwijl de koeien in de achtertuin lopen.