Het koetshuis Walstraat 10 werd in 1889 gebouwd in rijke neorenaissance vormen naar plannen van G. Beltman voor de bankier B.W. Blijdenstein Jzn., die sinds 1881 in het Roessinghshuis (Langestraat 41) woonde, waarmee het één erf vormde.

                                 Het Koetshuis is gelegen aan de Walstraat in Enschede en is een Rijksmonument.

 

KOETSHUIS ANNEX WOONHUIS uit 1889 met een zeer rijk gedecoreerde voorgevel in neo-renaissancestijl.
Het bestaande pand werd in opdracht van B.W. Blijdenstein verbouwd naar een ontwerp van de architect G. Beltman. De indeling van het pand is sterk gewijzigd; er is een doorbraak gemaakt naar het naastliggende pand. Ook is aan de achterzijde een forse aanbouw geplaatst, waardoor de oorspronkelijke achtergevel niet meer aanwezig is.
Het pand maakt onderdeel uit van de gesloten gevelwand van de gebogen Walstraat in het oude centrum van Enschede.

Omschrijving Pand van één bouwlaag onder met grijze muldenpannen gedekt zadeldak. De in rode baksteen opgetrokken voorgevel (W) wordt horizontaal geleed door een hoge gepleisterde sokkel met plint en waterlijst en gepleisterde speklagen. Op de begane grond een centrale dubbele glasdeur onder bovenlicht met aan weerszijden T-vensters. Onder de vensters is de iets terug liggende sokkel versierd met vierkante panelen. De segmentbogen boven de vensters en deur hebben gepleisterde aanzetstenen met diamantkoppen en een decoratieve sluitsteen.
De boogtrommels zijn gevuld met metselmozaïeken van gele, rode en grijsblauwe verblendsteen.
De speklaag boven de begane grond gaat in de afgeknotte geveltop over in een klimmend keperboogfries onder de geprofileerde natuurstenen deklijsten. Het hoofdgestel met zinken gevelbekroning wordt ondersteund door decoratieve deels gepleisterde pilasters op natuurstenen kraagstukken met cannelures en een tandlijstje. De gevelbekroning bestaat uit een jaartalsteen (1889 in reliëf) tussen voluutornamenten onder een fronton met segmentboog waarop een obelisk met diamantkop.
De pilasters zijn boven het hoofdgestel bekroond met kleine afgeknotte zinken obelisken. Het tweelichtvenster in de geveltop heeft een decoratief gepleisterd deelzuiltje onder een met gepleisterde aanzet- en sluitstenen opgesierde rondboog. In de boogtrommel is het metselwerk van rode, gele en grijsblauwe verblendsteen uitgevoerd in een geometrisch patroon.

Waardering
Voormalig koetshuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: - de oorspronkelijke functie - de rijk geornamenteerde voorgevel in neo-renaissancestijl met de bijzondere gevelbekroning van gegoten zink - de hoge mate van uitwendige gaafheid van de voorgevel - de beeldbepalende ligging in de gevelwand van de Walstraat in het centrum van Enschede
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed