Vergunningsvrije werkzaamheden uitvoeren aan een Rijksmonumenten
Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden. Sinds 1 januari 2012 zijn onderhoudsklussen als het overschilderen van deuren en ramen in dezelfde kleur, en het vervangen van slechte dakpannen vergunningvrij. En de bruine keukenkastjes en dito tegeltjes uit de jaren 70 mag u ook zonder vergunning vervangen. Maar het hele pannendak vernieuwen mag weer niet. Waar ligt precies de grens? In deze brochure staat wat wel en niet zonder vergunning mag.
Klik HIER voor het informatieblad van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.