Verruiming subsidie verwijderen asbestdaken
De subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is verruimd. Sinds 19 juli is de ondergrens van 35 vierkante meter voor het verkrijgen van de subsidie komen te vervallen.
Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Ook daken van bijvoorbeeld schuurtjes en bergingen. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden. Zo moet het betreffende dak zijn opgenomen in het Landelijk Asbestvolgsysteem en zijn meerdere aanvragen op één aanvraagformulier niet toegestaan.
De subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2019. Voor 2017 is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. Alle eigenaren van asbestdaken kunnen een aanvraag indienen. De subisidie bedraagt 4,50 euro per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000 euro per adres.
Aanvragen kan via het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uiterlijk binnen zes maanden na de verwijdering van het dak. Als bewijs dient een gespecificeerde factuur van het asbestverwijderingsbedrijf.

 

April 2018.
Lening asbest verwijdering van de provincie Overijssel.
Particuliere eigenaars van gebouwen kunnen van de provincie Overijssel een lening krijgen voor de verwijdering van asbest. Voor 1 januari 2024 wil de provincie alle asbest daken in Overijssel gesaneerd hebben. De regeling gaat uit van een leenbedrag tussen de € 2.500,00 en € 60.000 tegen een rente van 3 procent. Ook het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van asbest daken valt onder deze regeling.
Maart 2019
Documentaire "25 jaar asbest in Nederland toen, nu en morgen.
Het totaalverbod op asbesthoudende materialen was op 1 juli 1993 een feit. We zijn nu 25 jaar verder. Een mooi en logisch moment om terug te blikken: waar staan we nu en waar willen we naartoe? De afgelopen jaren zijn spannend geweest. Discussies binnen de keten zijn verhard, er zijn controversiële meningen en ook de media zetten een bepaald beeld neer.
Wat ons betreft de hoogste tijd om terug te gaan naar de kern. Vandaar dat we in deze documentaire laten zien wat asbest is, wat de risico’s zijn en hoe het werkveld eruitziet.
We laten bovendien verschillende partijen en betrokkenen aan het woord over actuele vraagstukken. Dit zodat u vooral zelf een mening over het huidige asbestdossier kunt vormen.
Bron:SGS Search
oktober 2019.
Hoogste tijd om de dakplaten van het schuurtje in je achtertuin te verwijderen. Onder bepaalde voorwaarden, neergelegd in het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit, kun je zelf aan de slag:
  • De platen liggen op een woonhuis of op een bijgebouw (zoals een schuurtje in de achtertuin). Het gebouw mag geen bedrijfsfunctie hebben;
  • Maximaal 35 m² per kadastraal perceel;
  • Het moeten geschroefde platen zijn die je kunt verwijderen zonder ze te beschadigen of te breken;
  • De platen moeten in goede staat en dus niet verweerd zijn;
  • Je verwijdert de golfplaten zelf of schakelt onbetaalde hulp in van bijvoorbeeld vrienden of kennissen;
  • Bovenvermelde voorwaarden zijn vermeld in artikel 4 lid 3 onder a van het Asbestverwijderingsbesluit;
  • Voordat je aan de slag gaat moet je uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de werkzaamheden een sloopmelding bij de gemeente doen via Omgevingsloket Online (artikel 1.26 lid 4 onder b Bouwbesluit). Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden moet de start van de sloop worden gemeld (artikel 1.33 lid 1 Bouwbesluit). Het afronden van de werkzaamheden moet uiterlijk een dag na afronding worden gemeld (artikel 1.33 lid 3 Bouwbesluit);
  • Veel gemeenten eisen dat de golfplaten worden ingepakt in 2 lagen stevig plastic (minimaal 0,2 mm dik), volledig dichtgeplakt. De praktijk leert dat onvoldoende ingepakte asbestplaten niet geaccepteerd worden;
  • Daarnaast eisen veel gemeenten dat de platen binnen een bepaald aantal dagen na verwijdering naar de Milieustraat moeten worden gebracht en dat een afleveringsbewjis wordt toegezonden (artikel 1.33 lid 5 Bouwbesluit). Voor de exacte voorwaarden is het raadzaam de website van de gemeente te raadplegen en de reactie op de sloopmelding goed door te nemen.
Aangezien de regelgeving per gemeente kan verschillen is het belangrijk om voorafgaand aan de verwijdering van asbestplaten informatie in te winnen bij uw gemeente.