Voormalig Postkantoor Boulevard 1945
Eén van de meest markante gebouwen langs de Boulevard 1945 in Enschede is het “nieuwe” Postkantoor uit 1960. Het pand is ontworpen door Frans Coenraad Johannes Dingemans [1905-1961], die werkte met de functionalistische principes van het Nieuwe Bouwen.
Het opvallende gebouw bestaat uit verschillende staande en liggende dozen, die samen een markante compositie vormen. Karakteristiek aan het gebouw is de liggende doos met glazen pui. De hoofdentree heeft een brede bordestrap.
Links van de hoofdingang is een bakstenen schoorsteen geplaatst, gevolgd door een staande glazen doos met trappenhuis. De betonconstructie van het gebouw is zichtbaar gelaten en verdeelt de lange zijgevel in stroken die zijn ingevuld met lichte en donkere bakstenen en glas. In de vensters op de begane grond zijn abstracte figuren afgebeeld. Bron: Canon van Overijssel
Het Postkantoor is gebouwd in 1960 in opdracht van de Rijksgebouwendienst en is een gemeentelijk monument.

Boulevard 1945 omstreeks 1970

Krantenartikel "de Waarheid"5 maart 1953.

Het postkantoor aan de Boulevard 1945 in Enschede is vanaf september 2007 tot medio 2008 uitgebreid gerenoveerd, gemoderniseerd en verduurzaamd. Het comfortniveau is aanzienlijk verhoogd door het aanbrengen van onder meer nieuwe aluminium kozijnen en buiten zonwering en een geheel nieuwe, energie-efficiënte klimaatinstallatie waarmee per vertrek kan worden gekoeld en/of verwarmd. De buitenzijde van het gebouw is “opgefrist” waardoor de uitstraling van het gebouw is verbeterd. De oorspronkelijke kleurstelling is gedeeltelijk behouden.
Tot 2016 is woningcorporatie Domijn gevestigd geweest in het karakteristieke gebouwdeel aan de Boulevard 1945 met een zeer toegankelijke inloop op de begane grond, de kantoorruimten bevonden zich op de verdieping en sinds april 2008 ook op de 2e en 3e etage in het gebouwdeel aan de Kuipersdijk. 
 

Architect F.C.J. Dingemans.

Dingemans [1905-1961], de architect van het Postkantoor, volgde zijn opleiding in Delft waar hij les had van de traditioneel georiënteerde architecten Henri Evers en Granpré Moliere. Vanaf 1927 werkte hij als zelfstandig architect en bij de stadsarchitect van Hilversum, Dudok. In de Tweede Wereldoorlog ging hij werken in Maastricht. Vanaf 1951, in de laatste 10 jaar van zijn leven, heeft hij een snel groeiend architectenbureau met projecten in heel Nederland. Projecten uit deze tijd zijn onder andere het Postkantoor aan de Boulevard 1945 in Enschede. Ondanks dat het omvangrijk archief van Dingemans is vernietigd is het dossier van het Postkantoor in Enschede behouden gebleven.
Lees hier: Postkantoren Categoriaal onderzoek wederopbouw 1940 – 1965.   [Marije de Korte]  postkantoren
 
 
  

 

We schrijven inmiddels 2017 en het voormalige postkantoor aan de Boulevard 1945 gaat een nieuwe fase in. Het gebouw is verkocht aan Explorius een vastgoed ontwikkelaar in Rijssen. Het ligt in de bedoeling om hier een stadsbioscoop te gaan exploiteren. Lees hier het artikel van de TC Tubantia over dit onderwerp. 
Onderstaand ziet u een Art Impression zoals het nieuwe postkantoor er zal gaan uitzien. 
Juni 2018.
Op maandag 4 juni jl. zijn omwonenden en belangstellenden door vastgoedontwikkelaar Explorius en de gemeente Enschede geïnformeerd omtrent de voortgang van de VUE Cinemas bioscoop in het voormalig postkantoor aan de Boulevard 1945.
In de goed bezochte informatieavond kwam onder andere aan de orde de toename van de verkeers- en parkeerdruk die de stadsbioscoop zal voortbrengen. Uit onderzoek blijkt  de situatie veilig en beheersbaar zal blijven. Volgens Explorius zullen veel bezoekers met de fiets/te voet komen en bezoekers die met de auto komen, parkeren in de omliggende parkeergarages waar in met name de avonduren voldoende plek is.

In het voormalige postkantoor zijn in de buitengevel een aantal vensters met glas-appliqués. Deze monumentaal hoogwaardige kunstwerken zullen volgens Explorius een zo toegankelijk mogelijke nieuwe plek in het gebouw krijgen. Waarschijnlijk worden ze in de hoge nieuwe wand/pui tussen de bioscoop en de horecazaak herplaatst.

De stadsbioscoop zal een meer transparante uitstraling krijgen die past bij de omgeving van de Boulevard. Barcode Architects uit Rotterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp en de esthetische uitstraling.
VDNDP bouwingenieurs uit Enschede is verantwoordelijk voor te technische uitwerking.
Het voorlopige ontwerp van de stadsbioscoop is volgens Explorius bijna afgerond en  direct daarna volgt de uitwerking naar het definitieve ontwerp. Naar verwachting zal eind dit jaar de omgevingsvergunning bij de gemeente Enschede kunnen worden ingediend. Het ligt nu in de lijn van de verwachting dat de omgevingsvergunning in het eerste kwartaal van 2019 zal worden verstrekt, waarna de bouw zal starten. In principe gaat Explorius er vanuit dat de nieuwe stadsbioscoop eind 2019 zal worden geopend.

januari 2020 Besluit B&W Enschede.
Initiatiefnemer heeft voor het perceel Boulevard 1945 324-326 een plan ontwikkeld voor het realiseren van een bioscoop met horeca en/of detailhandel. Het bestemmingsplan voor die ontwikkeling is opgesteld, heeft de procedure doorlopen en is vastgesteld en onherroepelijk geworden (bestemmingsplan Boulevard 1945 324-326).
Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, zijn de plannen verder concreet gemaakt en is de omgevingsvergunning bouwen ingediend. Tijdens het concreet maken is gebleken dat niet de volledige ruimte die voor de bioscoop en horeca is gereserveerd ook voor de bioscoop en horeca gebruikt gaat worden. Met de exacte invulling van het pand is gebleken dat het wenselijk is om ook zelfstandige kantoorruimte te realiseren.
Gezien de hoeveelheid kantoorruimte dat wordt gevraagd, is aangegeven dat dit tot gevolg heeft dat elders (de mogelijkheid tot) kantoorruimte moet verdwijnen. Dit is gevonden aan de zuidzijde van hetzelfde gebouw, langs de Kuipersdijk. In dit gehele deel van het gebouw aan Kuipersdijk (nummers 2 t/m 6c) is kantoorruimte toegestaan. Met voorliggend plan wordt voor dit deel van het gebouw de mogelijkheid tot kantoorruimte op de begane grond verwijderd. Om dit planologisch juridisch op een juiste wijze te regelen, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.
Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat het niet meer is toegestaan om op de begane grond aan de Kuipersdijk 4 kantoorruimte te realiseren. De procedure voor de omgevingsvergunning bouwen voor de realisatie van de bioscoop en horeca is in gang gezet. Voorliggende bestemmingsplanherziening heeft geen gevolgen op die procedure.
Zodra de omgevingsvergunning is verleend kan gestart worden met de realisatie van de bioscoop en horeca.
Lees HIER het volledige Ontwerp Bestemmingsplan.
December 2020
Het heeft even geduurd maar de verbouwing van het voormalige postkantoor aan de Boulevard 1945 tot een bioscoopcomplex met negen zalen is inmiddels gestart. In december 2020 is bouwbedrijf Nijhuis eveneens gestart met de nieuwbouw aan de achterzijde van het pand. De voortgang van dit aanzienlijke werk is live te volgen, Klik HIER 
Naar verwachting van projectontwikkelaar Explorius uit Rijssen zullen de bouwkundige activiteiten eind 2021 worden opgeleverd. De bioscoopexploitant VUE Cinemas zal vervolgens de bioscoop met horecavoorziening afbouwen. De exacte datum van opening van het bioscoopcomplex is op dit moment nog niet bekend.
Het voormalige postkantoor is een gemeentelijk monument. Meer informatie over dit gebouw, klik HIER
Klik HIER voor de promotievideo van Explorius.

De bouwactiviteiten aan de achterzijde van het pand. (december 2020)

Situatie per 25 januari 2022