Landgoed de Eekhof, Hengelosestraat 751, Enschede.
  Landhuis De Eekhof.
Het formele NSW-landgoed “De Eekhof” ligt aan de rand van de bebouwde kom van Enschede en wordt aan drie zijden begrensd door stedelijke structuren. Aan de westzijde ligt het bedrijventerrein “Business & Science Park”, aan de zuidzijde ligt de spoorlijn Enschede-Hengelo en aan de noordzijde ligt de Hengelosestraat. Aan de oostzijde grenst het gebied aan het Kristalbad gebied.
Rondom het landgoed zijn in de afgelopen decennia verschillende grootschalige bouwprojecten gerealiseerd, waaronder het “Business & Science Park” en het FC Twentestadion “Grolsch Veste”. Het landgoed “De Eekhof” bestaat uit een landschappelijk aangelegd park met bossen, rododendron groepen, heidevelden en weilanden. Centraal op het landgoed gepositioneerd staat het landhuis “De Eekhof”, gebouwd in 1931 in opdracht van N. van Heek naar een ontwerp van de architect W. van der Leck. De tuin rondom het landhuis is in 1932 aangelegd in de ‘nieuw-architectonische tuinstijl’, naar een ontwerp van tuinarchitect D. Tersteeg.  De tuin is een Rijksmonument. Het landhuis een gemeentelijk monument.
De tuin onderscheidt zich van het park door de hoogteligging (deels op een terp), rechte keermuren, fraaie trappartijen en strak gemaaide gazons. Door grondruil is de noordoostelijke entree gewijzigd en is er ten zuiden van het landhuis een retentievijver aangelegd, waar het hemelwater van de aangrenzende kantoorlocatie wordt opgevangen. De vijver maakt deel uit van het landgoed. De tuin zoals deze werd aangelegd in 1932 is vrijwel ongewijzigd gebleven. Hiermee is het een zeldzaam voorbeeld van de voor die tijd populaire architectonisch tuinstijl. Kenmerkende zijn de symmetrieassen, hoogteverschillen en gemetselde elementen. Tuinarchitect Tersteeg integreerde de tuin in het Twentse landschap door aan de westzijde de heide te handhaven. Een drassige plek werd tot zwemvijver omgevormd. De overige heide werd gebruikt als weiland en bouwland en voor de aanleg van een moestuin en boomgaard.