Een verslag van een studiedag van de wetenschappelijk technische groep voor aanbeveling inzake renovatie en monumentenzorg   [WTA ] Het onderwerp van deze studiedag is: Historische vensters, Typologie, duurzaamheid, antiek glas, ramen en kozijnen, 
De WTA is een in het verenigingsregister te München ingeschreven internationale vereniging, die in regionale groepen onderverdeeld is. De vereniging is erkend als vereniging tot algemeen nut. 
In de loop van ruim twintig jaar heeft de WTA zich tot een internationaal platform ontwikkeld. Er zijn leden in diverse Europese landen, die in regionale groepen zijn georganiseerd. 
Verslag van de studiedag Historische_vensters

   

De WTA Nederland – Vlaanderen is in het verenigingsregister te Delft ingeschreven als regionale vereniging onderdeel van de WTA internationaal.

Leden

Wetenschappers en praktijkmensen kunnen gewoon lid worden.
Bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten kunnen ondersteunend lid worden.

Doelen

De WTA stelt zich ten doel, het onderzoek en de praktische toepassing ervan op het gebied van het in stand houden van gebouwen en monumenten te bevorderen. Daarnaast is een belangrijk doel om toepassing van nieuwe inzichten en moderne technologieën verantwoord in de praktijk te brengen. Om de internationale dimensie van de wetenschappelijke en praktische dialoog te benadrukken, ontwikkelt de WTA geschikte communicatie kanalen en biedt een betrouwbaar draagvlak voor een constante informatiestroom.
Aandachtsgebieden en werkgroepen
Op het gebied van instandhouding van bouwwerken en monumenten zijn in de WTA tot nog toe acht aandachtsgebieden opgericht.
In de referaten die vermeld staan op de Duitse website bestaan werkgroepen voor diverse aandachtsgebieden. Elk lid van WTA Nederland-Vlaanderen kan indien gewenst actief deelnemen aan een van deze werkgroepen.
Doorgaans inventariseert en evalueert de werkgroep de huidige stand van kennis en publiceert deze. De nieuwe, hieruit voortvloeiende inzichten worden vaak voor toepassing in de praktijk samengevat en als technische leidraad gepubliceerd. Dit omvat de algemeen erkende stand der techniek.
Huidige aandachtsgebieden:
1 Hout
2 Oppervlaktetechnologie
3 Natuursteen
4 Metselwerk
5 Beton
6 Bouwfysica
7 Statische en dynamische belastingen van constructies
8 Vakwerkbouw