Twentse kentenwegge immaterieel erfgoed.

Bakkerij Schabbink uit Saasveld heeft de Twentse krentenwegge, de ambachtelijke bereiding ervan en de bijbehorende tradities vorig jaar aangemeld bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Schabbink is een van de laatste bakkers die de krentenwegge nog op ambachtelijke wijze bakken. Onderdeel van de voorgenomen borging is onder andere het betrekken van andere ambachtelijke bakkers in Twente bij het immaterieel erfgoed.
De Twentse krentenwegge speelt een belangrijke rol in het sociale leven. Daarnaast is de krentenwegge een symbool van betekenis in de culturele, toeristische en overheidssector van Twente.

In juli 2023 is de krentenwegge officieel erkend al immaterieel erfgoed.