Sinds 2003 geldt voor alle nieuwe woningen de verplichting om op elke verdieping een rookmelder te hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil deze verplichting uitbreiden naar alle bestaande woningen. “Rookmelders redden mensenlevens”, stelt Knops.
Hij onderstreept dat de meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Dit baseert hij op onderzoek van TNO, waaruit blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico verminderen dat mensen door een brand om het leven komen.
Aanpassing bouwbesluit
De verplichting kan pas ingevoerd worden na aanpassing van het bouwbesluit. De wijziging gaat in op 1 juli 2022: op die manier krijgen huiseigenaren de tijd om zich op de maatregel voor te bereiden.  De verplichting betekent dat er miljoenen nieuwe rookmelders moeten worden aangeschaft en geplaatst. Middels de lange invoeringstermijn wil Knops ook voorkomen dat er te weinig apparaten beschikbaar zijn. Een rookmelder, inclusief batterijen, kost circa 30 euro. Deze kosten zijn voor rekening van huiseigenaren en verhuurders. Naar schatting zullen burgers in totaal maximaal 400 miljoen euro kwijt zijn aan het plaatsen van de nieuwe rookmelders.
De gemeenten zullen toezien op de uitvoering en bepalen zelf hoe ze dat doen. “Iedereen moet voldoen aan de bouwregels. Dit is een duidelijk signaal dat rookmelders moeten worden opgehangen”, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen.
Minister Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in ‘internetconsultatie’ gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.