Drinkwater pompstation  Weerselosestraat

Drinkwaterpompstation.

Weerseloseweg 183, Enschede.

Eigenaar: Vitens.

Datering: ca. 1900 (vm. Ontijzeringsinrichting) en 1952-1956 (machinegebouw)

Architect: Rijksinstituut voor Drinkwatervoorzieningen.

Het college van B&W heeft in december 2014 besloten een twaalftal naoorlogse monumenten niet toe te voegen aan de monumentenlijst van Enschede, waaronder het drinkwater pompstation van Vitens aan de Deurningerstraat. De gemeente is voornemens deze gebouwen op te nemen in het zogenaamde paraplu bestemmingsplan. Deze heeft een lichtere status dan de monumentenlijst.De bescherming van het pand c.q. de gebouwen is slechts van toepassing op eventuele sloop.

 

Aanpassen zuivering Weerseloseweg
Wat gaat er gebeuren?
Vitens past de zuiveringsinstallatie aan de Weerselosweg in Enschede aan. Na de brand van de Vredesteinfabriek zette Vitens de winning aan de Weerseloseweg stop. Het productbedrijf aan de Weerseloseweg zuivert nog wel water en levert ook kraanwater. Het water dat hier wordt gezuiverd, is afkomstig van de winning in Losser. Om in de toekomst als productiebedrijf te kunnen blijven functioneren, moeten de zuivering en het zuiveringsgebouw worden aangepast. Daarnaast wordt een aantal panden op het terrein afgebroken.

Bron: Vitens 2017