Boerderij complex 't Elferink

Twents boerderijcomplex 't Elferink is gelegen aan de Zweringshoekweg 45. In oorsprong 18e eeuws en in de 19e en 20e eeuw verbouwd. Het complex bestaat uit het hoofdgebouw met bovenkamer  aangebouwde schuur en een vrijstaande houten schuur.
Het boerderijcomplex is een Rijksmonument.
Beschrijving van Boerderij " 't Elferink"
In aanleg 18e eeuws, doch in de 19e en de 20e eeuw verbouwd Twents boerderij-complex bestaande uit hoofdgebouw met bovenkamer, aangebouwde grote schuur en vrijstaande houten schuur. Het in aanleg 18e eeuwse doch grotendeels 19e-20e eeuwse hoofdgebouw opgetrokken uit baksteen op plint van Bentheimer zandsteen en gedekt door een met pannen belegd hoog opgaand zadeldak tussen met hout beschoten topgevels waarlangs windveren; schoorsteen met bord; staafankers. Inwendig eikehouten gebintconstructie.
In de voorgevel deur met bovenlicht en drie 6-ruitsvensters; de detaillering der zijgevels niet oorspronkelijk; de achtergevel uitgerust met gedrukte halfrond gesloten dubbele deeldeuren en staldeuren en twee dito gesloten stalvensters met gietijzeren tracering; op de overgang metselwerk/houten topgevel en dubbele bakstenen muizetandlijst. Inwendig eikehouten gebintconstructie. Aan de voorzijde aangebouwd eind 18e eeuwse bovenkamer, opgetrokken uit baksteen op plint van Bentheimer zandsteen en gedekt door een met pannen belegd zadeldak tussen met hout beschoten topgevels waarlangs windveren; topschoorsteen; staafankers. In de korte voorgevel twee verdiept liggende blinde nissen in de zijgevels respectievelijk twee vermoedelijk eveneens nog 18e eeuwse ramen met veelruits verdeling en deur met eenvoudig geprofileerd houten hoofdgestel, twee 6-ruits vensters en steen met opschrift: B.E. G.T.R.E.L. 1792.
De aangebouwde schuur voornamelijk 19e eeuws, eveneens opgetrokken uit baksteen op 18e eeuwse plint van Bentheimer zandsteen en gedekt door een met pannen belegd zadeldak tussen houten topgevels, in een waarvan hooiluik, en waarlangs windveren. De gevels uitgerust met gedrukte halfrond gesloten deeldeuren, dito gesloten vensters met gietijzeren tracering en halfronde stalvensters met gietijzeren tracering; op de scheiding van metselwerk/houten topgevel een dubbele bakstenen muizetandlijst.
Op het erf grote voor het gebied Usselo/Zuid-Esmarke karakteristieke in aanleg vermoedelijk eveneens nog 18e eeuwse met houten delen beklede schuur onder hoog opgaand met pannen belegd zadeldak tussen houten topgevels, waarlangs windveren. Inwendig eikehouten gebintconstructie. Een put van Bentheimer zandsteen. Het belang van dit complex is gelegen in de traditionele opzet, de constructie, het materiaalgebruik, de aanwezigheid van de tegenwoordig steeds zeldzamer wordende nog 18e eeuwse bovenkamer en de voor de streek Usselo/Zuid-Esmarke karakteristieke grote houten schuur en zandstenen put.
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
"Het Eulderink". Boerderij van het Twentse type, die zijn hoofdvorm goed bewaard heeft, maar in hoofdzaak van belang is door de gave bovenkamer. Bestrating van veldkeitjes. Muren opgetrokken op een Bentheimerstenen plint. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

erve 't Elferink geschilderd door Klaas Bernink.