De school [C III] is gelegen aan de Boekweitstraat en is een gemeentelijk monument.
In verband met de uitbreiding van de wijk Stevenfenne werd door de gemeenteraad van Lonneker op 11 december 1929 besloten tot de bouw van de school aan de Boekweitstraat. De nieuwe school werd geopend op 18 augustus 1931. De totale bouwkosten waren destijds 38.000,00 gulden.
Bij de samenvoeging van Enschede en Lonneker op 01 mei 1934 ging de school over naar de gemeente Enschede. In 1940 kreeg de school de naam Stevenfenneschool.
Op 01 augustus 1974 werd de lagere school opgeheven en werd in het schoolgebouw de LOM school gestart. Vanaf 01 augustus 1983 is de school in gebruik genomen als Openbare Lagere school Dr. J.H. Gunningschool.