Muziekkoepel Dorpsplein Lonneker
De muziekkoepel is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1920. De koepel is opgetrokken vanuit een veelvormige plattegrond in hout, onder een met tegels gedekt keperboogvormig dak. Op de basis staat aan de voor- en zijkant een houten hekwerkje. De kap wordt ondersteund door een trekstang constructie op een pijler. De muziekkoepel is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorisch, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:
  • de beeldbepalende situering aan het Dorpsplein van Lonneker;
  • de zeldzaamheid van het type;
  • de gaafheid van het hoofdvolume en de detaillering;
  • de betekenis van de muziektent als onderdeel van de geschiedenis van het dorp Lonneker.
 De bescherming van dit object vindt plaats op grond van de gemeentelijke monumentenverordening. In dit bestemmingsplan is de muziekkoepel opgenomen om het gebruik en de bebouwing planologisch te regelen.
Bijna tachtig jaar hield de oorspronkelijke dakconstructie van de muziekkoepel op het dorpsplein in Lonneker het uit, doch renovatie was onvermijdelijk. In opdracht van de Gemeente Enschede heeft Aannemersbedrijf Gebr. Meijerink in het voorjaar van 2008 een nieuwe dakconstructie gemaakt voor de muziekkoepel op het dorpsplein in Lonneker.
In verband met een mogelijke herinrichting van het dorpsplein is gekozen voor een demontabele kap. Deze kap werd in onze eigen timmerwerkplaats gemaakt en in twee delen vervoerd naar het dorpsplein.
Na het aanbrengen van de dakconstructie en de zinken goten is de gehele muziekkoepel geschilderd en kan de muziekkoepel er weer jaren tegenaan!
Al met al een geweldige uitdaging!
Onder de noemer Lonneker Open Podium wordt de muziekkoepel (mogelijk de enige in de Gemeente Enschede) in de zomermaanden gebruikt als muziekpodium. Ook de Lonneker muziekvereniging Excelsior geeft er elk jaar een zomerconcert.