Kristalliseren van natuursteen vloeren.
In monumentale gebouwen zijn natuursteen vloeren als vloerafwerking frequent aanwezig. Ter behoud van de uitstraling van deze natuursteen vloeren adviseren wij vloeronderhoud door
kristalliseren. Wanneer natuursteen kristalliseren? Het kristalliseren van natuursteen wordt vaak toegepast als eindafwerking bij nieuwe vloeren en/of bestaande vloeren met een hoge kalkwaarde
zoals marmer, terrazzo, travertin en kalkzandsteen die niet teveel zijn aangetast met krasjes en andere oneffenheden in de vloer. Wat is het effect van natuursteen kristalliseren?
Door natuursteen vloeren te kristalliseren kan een dof gelopen vloer weer op glans gebracht worden.De glansgraad na behandeling hangt af van de oorspronkelijke oppervlaktebewerking (gezoet of gepolijst) en de mate waarin deze dof is gelopen. Kristalliseren maakt zeer ondiepe krasjes onzichtbaar of minder zichtbaar. Andere beschadigingen blijven onveranderd zichtbaar, zoals
scheuren, diepere krassen en oneffenheden.
Bij diepere beschadigingen en grotere oneffenheden dient de vloer te worden gepolijst, vlakschuren of schuren van een natuurstenen vloer. Aan het kristalliseren van natuursteen zitten enkele
randvoorwaarden die in acht genomen dienen te worden:
  • De vloer dient egaal te zijn, opstaande of dieper gelegen oneffenheden in het natuursteen gaan niet de juiste reactie aan met het
    kristallisatiepoeder en deze plekken blijven dan ook doffer.
  • Het natuursteen moet een hoge kalkwaarde hebben, anders wordt met kristalliseren niet het gewenste resultaat behaald.
  •  De oorspronkelijke oppervlaktebewerking moet goed worden bekeken; heeft de vloer een verzoet of gepolijst niveau.
Welke natuursteen soorten kun je kristalliseren? Natuursteen kristalliseren is alleen geschikt voor stenen opgebouwd met een zeer hoge kalk waarde, zoals marmer en kalksteen. Voordat met
kristalliseren wordt begonnen moet eerst een eventuele beschermlaag worden verwijderd. Dit gebeurt met een intensieve reiniging, het zogeheten strippen. Daarna wordt met behulp van
chemicaliën en een boenmachine een chemische reactie veroorzaakt met de kalk in de toplaag van de natuursteen. Hierdoor verdicht de toplaag zich, waardoor de glans toeneemt, de steen iets harder wordt en iets minder dampdoorlatend wordt dan het oorspronkelijke steenoppervlak.