Immaterieel Cultureel Erfgoed  
In 2003 nam UNESCO – de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur – een internationaal verdrag aan om de wereldwijde rijkdom aan culturele diversiteit en menselijke creativiteit te behouden: het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Inmiddels tekenden 178 landen het verdrag om hun kwetsbare immaterieel erfgoed te inventariseren, zichtbaar te maken en zo te beschermen
Wat is dat nu precies, immaterieel erfgoed? Het gaat om gebruiken, tradities, vaardigheden en rituelen die nog steeds bestaan, een gevoel van verbondenheid met vorige generaties geven en doorgegeven worden aan volgende generaties. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) geeft de volgende definitie: “Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Het is een levende en dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan en mee verandert met de tijd.”
In 2012 tekende ook Nederland het UNESCO-verdrag. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland laat zien welke tradities Nederlandse gemeenschappen, groepen en individuen belangrijk vinden voor zichzelf en voor anderen. Op dit moment ( augustus 2019) staan er 141 vormen van immaterieel erfgoed op de lijst. Nog eens 134 andere gemeenschappen hebben zich met hun traditie aangemeld.
Om op de Nederlandse inventaris geplaatst te worden, moet het immateriële erfgoed:
• een kortere of langere geschiedenis hebben en worden doorgegeven van generatie op generatie;
• onderdeel zijn van een levende cultuur;
• worden voorgedragen door een gemeenschap die de traditie draagt en zich actief inzet voor de toekomst van hun erfgoed.
Typisch Enschedese/Twentse cultuuruitingen zijn bijvoorbeeld
  • de Batavierenrace (sport),
  • het GOGBOT festival (kunsten),
  • midwinterhoorn bouwen en blazen (ambacht en rituelen),
  • Paasvuur hof Espelo (rituelen).
De laatste twee staan inmiddels op de Nederlandse lijst. Zo ook de Nederlandse beiaardcultuur, waar de bespelingen en activiteiten rondom het StadsCarillon van Enschede deel van uitmaken.
Voor meer informatie over het StadsCarillion van Enschede, klik HIER
De stichting cultureel erfgoed wil de ontwikkelingen van het immaterieel cultureel erfgoed in de regio blijven volgen.

 

Lonneker Boeren Daansers