Monumenten worden met regelmaat geconfronteerd met directe of indirecte schade ten gevolge van graffiti. De reiniging van graffiti op monumenten vereist maatwerk en deskundigheid om beschadiging aan monumenten te voorkomen. Het reinigen van een poreuze ondergrond als baksteen of natuursteen leidt tot meer problemen bij reiniging van graffiti dan een minder poreuze ondergrond als geverfd materiaal. Een poreuze ondergrond zuigt de graffiti op wat van invloed is op de reiniging.
De textuur, het zuigend vermogen, de samenstelling en de verwering van de gevel beïnvloeden de mate van indringing en hechting van graffiti en zijn daarmee van invloed
op het reinigingsproces. De aard van bekladding is tevens van invloed op de reiniging, zo kan graffiti aangebracht zijn met (spuitbus)verf, tectyl of (viltstift)inkt. Voor het correct verwijderen van graffiti en beschermen van graffiti is daarom en beoordeling ter plaatse nodig. Voor het reinigen van de graffiti zal afhankelijk van aard van vervuiling gebruik worden gemaakt van diverse, op dit moment nog toegestane, oplosmiddelenmengsels.
Afhankelijk van de aard vervuiling en ondergrond zal er een hoge druk reinigingsunit ingezet worden bij de werkzaamheden.
De kans op schade door graffiti kan worden verkleind door het aanbrengen van een antigraffiti systeem. Dit is een beschermlaag om het indringen van graffiti in de ondergrond te voorkomen en aangebrachte graffiti en zonder schade aan de ondergrond te verwijderen.