De groene kwaliteit in Enschede wordt mede bepaald door de aanwezigebomen. Momenteel heeft de gemeente het bomenbestand onder controle en het huidige kapvergunningenbeleid werkt goed. Om de bomen nog beter te beschermen is het nodig dat ook op andere vlakken (extra) beschermingsmaatregelen worden genomen. In deze notitie worden deze extra beschermingsmaatregelen nader uitgewerkt.
Deze notitie gaat vooral in op de beschermingsmethoden ten behoeve van het bomenbehoud in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom op basis van de Boswet. Het huidige kapvergunningenbeleid is daarbij uitgangspunt.
Lees hier de notitie Notitie Bomenbehoud Enschede 'Groene kwaliteit' behouden door extra bescherming bomen : Notitie_bomenbehoud_enschede

 

Aansprakelijkheid van schade door omvallende bomen.

 

Iedere eigenaar van een boom is wettelijk verplicht om regelmatig en aantoonbaar onderhoud aan een boom te verrichten. Dit heet de zorgplicht van de boomeigenaar. Op plaatsen waar sprake is van een gevaarlijke situatie geldt zelfs nog een extra zorgplicht voor de boomeigenaar. Een oude boom die bij stormachtig weer behoorlijk staat te kraken is een voorbeeld van een gevaarlijke situatie. Valt zo’n boom om en staat vast dat de eigenaar heeft nagelaten voldoende zorg aan de boom te besteden? Dan is sprake van een onrechtmatige daad en is de eigenaar aansprakelijk voor de schade. De eigenaar zal bij een aansprakelijkheidsstelling moeten kunnen aantonen dat er periodiek onderhoud aan de betreffende boom is uitgevoerd.
Het is dus belangrijk om een dossier bij te houden waar door middel van facturen, foto's etc, blijkt dat aan de zorgplicht is voldaan. Ongevallen met vallende bomen kunnen leiden tot ernstige gevolgen voor mens en materieel.