Theo Hakkert Column TC Tubantia over Cultureel erfgoed Enschede
Theo Hakkert de vaste Columnist van TC Tubantia heeft zijn licht nog eens laten schijnen over het cultureel erfgoed van Enschede en dat o.a. naar aanleiding van de introductie van het Meldpunt cultureel erfgoed Enschede. Voor wat betreft de conciërge woning van de voormalige Ambachtsschool is hij van mening dat “niet alles wat oud is en der dagen zat is in stand houden” en “Om het nieuwe toe te laten moet er soms wat oud is worden opgeofferd” Tja, dat zijn wellicht begrijpelijke woorden maar hij gaat hierbij toch wel voorbij aan de historische betekenis van de voormalige school en de conciërge woning waarvan ook Het Oversticht van mening is dat dit ensemble in stand moet worden gehouden. In dit geval is de keuze, het behoud van de conciërge woning of realiseren van een aantal parkeerplaatsen. En het lijkt erop dat de auto het gewonnen heeft van het cultureel erfgoed. Theo Hakkert verwijst nog eens naar de Belg Louis Paul Boon [schrijver en vernieuwer van het naoorlogs proza]: “Ook de afbreker bouwt op” Volgens ons in dit geval nogal misplaatst geciteerd. Wij geven de voorkeur aan: “Wie naar de toekomst bouwt, respecteert het verleden”.
Column januari 2020.
Van het een komt het ander……
Toen in 2011 de gemeente Enschede aan Het Oversticht een cultuur historische waardestelling had gevraagd hadden wij stellig de indruk dat de uitkomst hiervan het beleid zou bepalen voor een eventuele herbestemming van de voormalige Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel.
Het Oversticht  adviseerde onder andere als volgt:
Algemene uitgangspunten bij transformatie.
Stedenbouwkundig is de school (met achterruimte en conciërgewoning) een markering van de wijk, een hoogtepunt tussen de klein opgezette en lage woningen. Voor de wijk moet het beeldbepalende karakter behouden blijven. Het terrein achter de school biedt voldoende mogelijkheden om privé buitenruimte te scheppen, waarbij het wel gewenst is de waardevolle onderdelen van het ensemble, zoals de conciërgewoning, te behouden.
Het advies van Het Oversticht was klip en klaar maar de gemeente Enschede als eigenaar van de voormalige Ambachtsschool wilde eigenlijk zo snel mogelijk van deze financiële vastgoed last worden bevrijd. Onderhoud werd niet meer gepleegd en de school kwam voor wat betreft de buitengevels in bouwkundig verval. En als zich dan een projectontwikkelaar aandient om de school te transformeren naar appartementen dan is er snel een deal gesloten. De uitgangspunten voor een transformatie waren al snel vergeten.
De conciërge woning was van het tableau geschrapt en op de sloperslijst gezet. Maar zowel erfgoedorganisaties en kritische burgers uit Enschede protesteerden heftig tegen de sloop van de conciërge woning.  Voor de gemeente Enschede en de projectontwikkelaar dan toch weer reden om opnieuw om tafel te gaan zitten om de conciërge woning alsnog te behouden. De projectontwikkelaar Renpart kwam daarbij met een origineel idee om het voormalige gymnastieklokaal waar eveneens appartementen zijn voorzien met twee verdiepingen op te toppen zodat de kosten van de aanpassing van de conciërge woning enigszins werden gecompenseerd. Daar stak de gemeente Enschede echter een stokje voor en ging daar niet mee akkoord. Er is door de gemeente Enschede wel een concessie gedaan in het aantal te realiseren parkeerplaatsen van 88 naar 83.
Mooi, maar toch moet je je afvragen waarom de gemeente een zwaarwegend advies van Het Oversticht over een gemeentelijk monument als het even zo uitkomt terzijde schuift. Wordt de adviseur, die ook in de gemeentelijke monumentencommissie een hoofdrol speelt, niet serieus  genomen?  Pas als de rapen gaar zijn, er veel publiciteit is en burgers en erfgoed organisaties in opstand komen kan het tij gekeerd kan worden. Waar waren onze vertegenwoordigers zoals de gemeenteraad, de cultuurhistorische advies commissie en niet te vergeten de politiek? Al deze vertegenwoordigers zijn nu allemaal heel blij dat de conciërge woning behouden kan blijven. Complimenten voor jezelf, maar wel beter opletten in de toekomst !
Op 6 januari 2020 heeft projectontwikkelaar Renpart een omgevingsvergunning aangevraagd  voor het realiseren van twee onder een kap woning in de voormalige conciërge woning.
Eind goed al goed.