LANDGOED HET OLDENZAALS VEEN.
Rijksmonument
Complex bestaande uit een Dienstwoning met Koetshuis, een houten schuur en een theekoepel. Het geheel staat op het landgoed Het Oldenzaalsveen en is in 1890 aangelegd door de familie Ledeboer.
De dienstwoning annex koetshuis is opgetrokken vanuit een nagenoeg vierkante plattegrond over één bouwlaag onder een deels afgewolfd schilddak met overstek.
Dienstwoning annex koetshuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege de bijzondere typologie, vormgeving en detaillering alsook door de functioneel ruimtelijke samenhang met de andere complex onderdelen en vanwege de uitwendige gaafheid en de nog herkenbare samenhang met de tuinaanleg. Voor dit perceel wordt gekozen voor een woonbestemmingsvlak gezien de woonfunctie.
Geschiedenis van het Oldenzaalse Veen.
In 1892 werden de 188 ha bos en veengebied door de Enschedese textielfabrikant Abraham Ledeboer voor de prijs van t 11.294,- aangekocht. In 1865 had B.W. Blijdenstein van de Oldenzaalse burgemeester Eekhout diens persoonlijke eigendom in het veen, groot 30 ha, voor f 4.900,- verkregen. Hieruit ontwikkelde zich naderhand de buitenplaats 'het Haagse Bos' Ledeboer, één der oprichters van de Ned. Heide Maatschappij, geeft deze maatschappij opdracht tot ontginning en bebossing. Het resultaat heeft hij zelf niet mogen aanschouwen. Als hij op een avond met zijn dogkar uit het veen huiswaarts keert, breekt hij bij een ongeval zijn been. Enkele weken later wordt door longontsteking de bedrust hem noodlottig. Zijn weduwe, mevr. Ledeboer-Hartung, heeft daarna het project voltooid. In 1957 wordt er door de architect, prof. Eschaurier, een fraai landhuis voor ontworpen op de plaats waar reeds in een eerder stadium een koepel was gebouwd. Het park wordt daarna aangelegd door de landschapsarchitecten Poortman en Koning. Beleggingsobject Het Oldenzaalse Veen (gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928) is blijkbaar een interessant object voor geldbelegging geworden. Ca. 150 ha is verworven door de Almelose graaf van Rechteren Limpurg ten behoeve van de BV Huize Almelo 11 en de BV Landgoed Oldenzaalse Veen. De Villa met 20 ha grond is aangekocht door de lam Kok-Teutelink ten behoeve van de BV Het Veen. Reeds eerder was het gedeelte groot 20 ha, gelegen naast de Penninkskotten, verkregen door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
foto boven: Provincie Overijssel.
Het Oldenzaalse Veen is een buitenplaats ontstaan rondom de in 1897 gebouwde theekoepel (Lossersestraat 499) voor J.B. Ledeboer naar plannen van de architect H. Reijgers. In 1917 werd het park aangelegd naar plannen van H.A.C. Poortman. Uit die tijd stamt ook de dienstwoning (Lossersestraat 501). In 1957 verrees de bungalow naar plannen van F.A. Eschauzier voor L. de Boer.

 

Abraham Ledeboer oorspronkelijk eigenaar van het Oldenzaals Veen.

Landhuis ontwerp van architect, prof. Eschaurier,