Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop
De regelgeving rond invasieve exoten is per 19 juni 2017 vastgelegd in de Europese verordening 'Invasieve Uitheemse soorten' (1143/2014). De verordening stelt regels met betrekking tot preventie en beheer van invasieve exoten, het kan daarbij gaan om dieren, planten, schimmels of micro-organismen.
Japanse duizendknoop een groot probleem
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen.
Hoe kunnen we verspreiding voorkomen en aangetroffen planten bestrijden?
Wat moet je doen als je Japanse duizendknoop aantreft?
Voor kleine groeiplaatsen (<1 m²):
  • Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval).
  • Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.
  • Eventueel kan een wettelijk toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel toegepast worden aan het einde van het groeiseizoen (september). 
Voor grote groeiplaatsen (>1 m²):
  • Probeer als terrein beherende organisatie in kaart te brengen waar de plant voorkomt.
  • Zorg ervoor dat deze plekken niet worden meegenomen in het reguliere maaibeheer, vanwege het risico op verdere verspreiding.
  • Maai de plekken waar de planten voorkomen vaker per seizoen en voer het maaisel af naar een gecertificeerd composteerbedrijf.
  • Controleer en reinig kleding en machines na werkzaamheden.
  • Combineer verschillende bestrijdingsmethoden.
  • Monitor en evalueer de bestrijdingsmethoden en pas deze zo nodig aan.
Preventie is de meest kosteneffectieve aanpak van Japanse duizendknoop.
Als er werkzaamheden zijn op, of nabij plekken waar Japanse duizendknoop staat, zorg dan dat er geen wortel- of stengelfragmenten worden verspreid waardoor nieuwe haarden kunnen ontstaan. Controleer en reinig kleding en machines na uitvoering van de werkzaamheden. Voorkom het transporteren van grond waarin zich mogelijk nog delen van wortelstokken en stengels bevinden. Afvoer van ‘verontreinigde’ grond moet zorgvuldig gebeuren, langs vooraf vastgestelde routes.
Het adviesteam van Wageningen University & Research kan u adviseren en ondersteunen bij de aanpak van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop. De adviseurs hebben ervaring en deskundigheid op het gebied van onkruidbestrijding en zijn goed op de hoogte van de actuele situatie.
Bron: University Wageningen & Research [2017]