Wat zijn de spelregels voor asbestverwijdering

De subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is verruimd. Sinds 19 juli is de ondergrens van 35 vierkante meter voor het verkrijgen van de subsidie komen te vervallen.
Door het vervallen van deze voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbest dak in aanmerking voor subsidie.
Ook daken van bijvoorbeeld schuurtjes en bergingen. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbest dak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, naast nog een aantal andere voorwaarden.
Zo moet het betreffende dak zijn opgenomen in het Landelijk Asbestvolgsysteem en zijn meerdere aanvragen op één aanvraagformulier niet toegestaan.
De subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2019. Voor 2017 is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar.
Alle eigenaren van asbestdaken kunnen een aanvraag indienen. De subsidie bedraagt 4,50 euro per vierkante meter verwijderd asbest dak met een maximum van 25.000 euro per adres.
Aanvragen kan via het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Uiterlijk binnen zes maanden na de verwijdering van het dak. Als bewijs dient een gespecificeerde factuur van het asbestverwijderingsbedrijf.