Bouw van de brug Getfertsingel 1935

Brug Getfertsingel [ 1936 ]

Getfertsingel omstreeks 1938

Getfertsingel [ 1938 ]

Getfertbrug na het bombardement in 1945.

Restant van de gebombardeerde brug 1954

De Getfertbrug was na de oorlog een speelobject voor de jeugd

Zeepkist race vanaf de hoge brug. [1954]

De tunnel onder de Getfertbrug.

Trap maar ook een duistere hoek van de Wicher Nijkampbrug.