In opdracht van de kerkraad van de gereformeerde kerk maakten het Enschedese architectenduo Van de Lijke & Mink een ontwerpplan voor een nieuw kerkgebouw. De nieuwe kerk kwam te liggen op een groot perceel aan de H.B. Blijdesteinlaan, op de hoek met de Dr. Benthemstraat. De eerste steen werd gelegd op 8 oktober 1949 door ds. H. Volten. Gekozen werd voor de naam DETA. Het zijn de eerste vier letters in het Grieks van de slotbede van het Onze Vader – Doxa Eis Tous Aionas (Heerlijkheid tot in eeuwigheid). Bij de kerk hoort een catechisatielokaal en in 1950 werd vergunning verleend voor de bouw van een rijwielbergplaats aan de Dr. Benthemstraat. Het catechisatielokaal is via de Dr. Benthemstraat bereikbaar. Aan deze zijde is het bijgebouw ‘de Schakel’ gebouwd. Dit nieuwe deel vormt een schakel tussen de oude bouwdelen. Aan de achterzijde op het terrein staat nog een rijwielbergplaats, maar deze lijkt niet origineel. Alle ramen zijn bij de vuurwerkramp van 2000 gesneuveld en gereconstrueerd naar de gedocumenteerde originele toestand.
Beschrijving
De kerk is opgetrokken vanuit rechthoekige plattegrond. De kerk heeft een basilicale opzet met een brede middenbeuk en aan weerszijden smalle zijbeuken. De gevels zijn gemetseld in donker rode bakstenen in staand verband op een plint van donker paarse klinkers. Het zadeldak is gedekt met pannen. De zijbeuken zijn voorzien van lessenaardaken, eveneens met pannen belegd.
De voorgevel van de kerk is voorzien van een brede middenrisalaliet met de entree in de middenas. De entree bevindt zich in een apart aangebouwd portaal met een klein pannen gedekt lessenaardak.
De Deta kerk aan de H.B. Blijdensteinlaan 30 blijft voor Enschede behouden. Dat wil zeggen de ontwikkelaar Veldboom & Bakker uit Groningen heeft het voormalige kerkgebouw inmiddels gekocht en wil er 15 luxe appartementen bouwen. Hiervoor is echter nog wel een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
De Deta kerk staat op de lijst van naoorlogse gebouwen waarover op dit moment een rechtszaak wordt gevoerd tussen de gemeente Enschede en de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap om ook deze kerk alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. De gemeente Enschede is van mening dat deze gebouwen voldoende beschermd worden tegen eventuele sloop maar vermelding op de gemeentelijke monumentenlijst is volgens de gemeente Enschede niet noodzakelijk.
De kerk is een ontwerp van het voormalige Enschedese architectenduo Van de Lijke & Mink. De eerste steen werd gelegd op 8 oktober 1949 door ds. H. Volten. In 1950 werd de kerk in gebruik genomen.
Gekozen werd voor de naam DETA. Het zijn de eerste vier letters in het Grieks van de slotbede van het Onze Vader – Doxa Eis Tous Aionas (Heerlijkheid tot in eeuwigheid).
Volgens het rapport van Het Oversticht [december 2013] dat in opdracht van de gemeente Enschede is gemaakt is de waardering voor de DETA kerk als volgt;
De Deta kerk aan de H.B. Blijdensteinlaan 30 is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische:
 de architectuurhistorische waarden worden gevormd door de redelijk gave hoofdvorm en gave, maar sobere detaillering. Daarnaast vormt de voor de vroege wederopbouwperiode kenmerkende traditionele bouwstijl (zadeldak, pannen, bakstenen gevels) een belangrijke waarde;
 stedenbouwkundig heeft de kerk een waardevolle en beeldbepalende (hoek)ligging; de inrichting van het terrein versterkt de stedenbouwkundige situering van de kerk;
 de kerk is cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van de naoorlogse wijkgedachte waarin kerken van verschillende gezindten een centrale rol werd toegedacht.
Klik op de onderstaande link voor de appartementen in de Detakerk
170503-SO-Detakerk-aanpassing