Erve De Wigger Lossersestraat
Boerderij de Wigger Rijks monument.

Het woonhuisgedeelte van de BOERDERIJ is opgetrokken vanuit rechthoekige grondslag in roodbruine baksteen over één bouwlaag met mezzanino, onder een zadeldak gedekt met muldenpannen. Het bedrijfsgedeelte is eveneens in baksteen opgetrokken onder een mansardedak gedekt met muldenpannen. De boerderij staat in z'n geheel op een gepleisterde plint.

De voorgevel (Z) van het woongedeelte is horizontaal geleed door de hoge plint en de mezzanino, beide zijn gepleisterd. Op de hoeken zijn plint en mezzanino verbonden door pilasters. De gevel is symmetrisch geordend in zeven vensterassen. Drie assen zijn gevat in een centrale risaliet met in het midden een rijk bewerkte paneeldeur onder een glas-in-lood bovenlicht. In de overige zes vensterassen T-vensters met zesruits schuifende delen en glas-in-lood bovenlichten. Het glas-in-lood dateert uit 1931. In de mezzanino zijn op de vensterassen liggende vensters aangebracht.

De linker zijgevel (W), waar zich de slaapvertrekken bevinden, heeft op de hoeken pilasters. Op de begane grond twee T-vensters met zesruits schuifend deel en glas-in-lood bovenlichten. Op de verdieping twee zesruits schuifvensters. Boven in de geveltop een octogonaal zoldervenster. Links onder in de plint een keldervenster.
De rechter zijgevel verschilt alleen op de verdieping en in de geveltop van de linker. Aan deze zijde een dubbele laaddeur met hijsbalk en drie octogonale vensters.
In de achtergevel van de boerderij een oudere baander.

De recht gesloten dubbele deur met korfboog bovenlicht is gevat in een pilasterstelling die doorloopt rond het bovenlicht en bekroond wordt door een sluitsteen. In het bovenlicht een verdeling met gebogen roeden. De gevel is symmetrisch uitgevoerd. Aan beide zijden van de baander twee stal/hooideuren boven elkaar en verschillende stalvensters. De geveltop boven de knik in het dak heeft een houten beschot met daarin dubbele hooideuren. De nokbalk loopt door als hijsbalk. Onder de hooideuren is "1931" uitgemetseld, aan weerszijden hiervan roosvensters.
In de zijgevels van het bedrijfsgedeelte verschillende betonnen stalvensters en deuren onder segmentbogen. 
De boerderij bevat nog waardevolle interieuronderdelen. Onder meer de tegelkamer centraal in het woongedeelte is zeer rijk uitgevoerd. Wanden en schouw zijn geheel betegeld. De tegels zijn voorzien van bijbelse scenes en een bloemenvaasmotief. Onder de schouw staat een kachel. Op de vloer liggen de originele plavuizen. In het flankerende slaapvertrek hebben schouw en plafond stucdecoraties in Empire stijl, waarin gepolychromeerde porseleinen bloemen zijn verwerkt.

Waardering
Boerderij van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- vanwege de bijzondere typologie 
- vanwege de gaafheid van in- en exterieur en de bijzondere afwerking - vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de andere gebouwen op het erf
- vanwege de beeldbepalende situering langs de Lossersestraat

Omschrijving
De STAL voor kleinvee is opgetrokken in roodbruine baksteen vanaf een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak gedekt met muldenpannen. De stal staat op een hoge gepleisterde plint.
In de symmetrische kopgevels verschillende opgeklampte staldeuren en getoogde ijzeren stalvensters.
De zijgevels bevatten elk vier betonnen stalvensters onder segmentboog.

Waardering
Stalgebouw van algemeen cultuurhistorisch belang
- vanwege de eenvoudige vormgeving
- als functioneel-ruimtelijk onderdeel van het complex

Omschrijving
De SCHUUR is opgetrokken in roodbruine baksteen vanaf een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak gedekt met Muldenpannen. De schuur staat op een hoge gepleisterde plint.
In de westgevel een oudere getoogde baander onder een korfboog, aan weerszijden ijzeren rondboog stalvensters. Erboven een hooideur met rondboog, geflankeerd door ronde ijzeren stalvensters. Staldeuren onder segmentboog. Van alle strekken zijn aanzet- en sluitstenen geaccentueerd. In de oostgevel een oudere getoogde baander onder een korfboog, aan weerszijden ijzeren rondboog stalvensters, alledrie met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. Erboven een rechtgesloten hooideur en een halfrond ijzeren venster met radiale roedenverdeling. Links een rechtgesloten staldeur in een gepleisterde lijst. In de zijgevels betonnen stalvensters met segmentboog.

Waardering
Schuur van algemeen cultuurhistorisch belang
- vanwege de eenvoudige vormgeving
- als functioneel-ruimtelijk onderdeel van het complex

Bron: Rijksdienst voor Cultureel erfgoed.