Welkom op de website van de Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

De Stichting Cultureel Erfgoed Enschede is hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijksmonumenten in de gemeente Enschede en de Euregio.

Doelstellingen Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.
1. Publieksvoorlichting over Rijks en gemeentelijke monumenten in Enschede.
De stichting wil een zo breed mogelijk publiek informeren omtrent het cultureel erfgoed van Enschede en de Euregio.
2. Het ondersteunen c.q. adviseren van monumenteigenaars over bouwkundige, financiële en juridische onderwerpen.
De Stichting Cultureel Erfgoed Enschede kan monumenteigenaars of bewoners van een monument adviseren op tal van onderwerpen. Denk hierbij aan herontwikkeling van een monument, energievraagstukken, subsidieverstrekkingen, curatief en preventief onderhoud van een monument en juridische zaken.
Maandelijks brengt de Stichting Cultureel Erfgoed Enschede een gratis digitale magazine uit met actuele onderwerpen over Rijks en gemeentelijke monumenten in de gemeente Enschede.
De stichting is een non profit organisatie en heeft geen commerciële doelstellingen. Aan de stichting cultureel erfgoed Enschede zijn professionele partners verbonden die een vakinhoudelijke inbreng hebben binnen het kenniscentrum van de stichting. Daarnaast zijn er vrijwilligers en correspondenten die onder andere een bijdrage leveren aan de inhoud van de website en het maandelijkse magazine.
Wilt u meer informatie over de activiteiten van de Stichting Cultureel Erfgoed Enschede neem dan contact met ons op;
E: info@cultureelerfgoedenschede.nl

https://www.facebook.com/cultureelerfgoedenschede/

T: 06 38053471

WEBSHOP