Hotel Rodenbach. Aquarel Arie Kuijpers

Het pand aan de Parkweg 37-39 dat in 1884 is gebouwd heeft altijd dienst gedaan als horeca voorziening. De architect van het pand is helaas niet bekend. Het toenmalige logement stond schuin tegenover het stationsgebouw dat in 1866 werd geopend en was erg in trek bij reizigers en werknemers in de textielindustrie Wie de architect van het hotel is geweest is tot op heden onbekend.
Het hotel  is verschillende keren van naam en eigenaar gewisseld.  In 1883 was de uitbater A.Wevers. In 1908 heette het naar de heer Gleser en in 1918 kwam het in handen van de heer Rolink, In 1933 heette het hotel Jens. Eigenaar was E. Menko
Na de Tweede Wereldoorlog was de heer Grotenhuis eigenaar van hotel Modern. In de jaren zestig van de vorige eeuw was het een bekend uitgaanscentrum voor jongeren. De huidige eigenaar is de Syrisch-Orthodoxe Sint Jacob van Sarughkerk in Enschede die het voormalige hotel heeft verhuurd aan een horecaondernemer.

Hotel Gleser 1922

De kinderspeeltuin van hotel Gleser.

In de zestiger jaren was Hotel Modern vooral bekend door zijn dansavonden in het weekend met onder andere Gert en Hermien Timmermans en de Dutch Swing College Band.

Het pand in de steiger voor de renovatie en de monumentstatus (2021)

B&W besluit 20 april 2021. Hotel Rodenbach

Erfgoedorganisaties hebben aan B&W gevraagd om Parkweg 37-39, het voormalig hotel Rodenbach, aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Vervolgens hebben B&W een bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling laten uitvoeren. De conclusie daaruit is dat het pand voldoet aan de criteria voor monumentwaardigheid zoals deze zijn opgenomen in de Monumentenverordening Enschede 2010. B&W hebben vervolgens aan de eigenaar en de aanvragers aangegeven dat zij het voornemen hebben om het pand aan te wijzen en zij hebben hen in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijzen in te dienen. De eigenaar heeft daarvan gebruikt gemaakt. In die zienswijzen wordt in algemene bewoordingen vooral gewezen op beperkingen in ontwikkelingsmogelijkheden als het pand een monument wordt. Maar volgens vaste jurisprudentie is dit onvoldoende om af te zien van het aanwijzen als gemeentelijk monument vanuit het algemene belang van het behoud van erfgoed. Daarom geven deze zienswijzen geen aanleiding om af te zien van aanwijzing. B&W hebben ten aanzien haar voornemen tot aanwijzen advies gevraagd aan de betrokken raadscommissie. Deze commissie heeft in hierop positief geadviseerd. B&W nemen nu het besluit om het voormalig hotel met aangebouwde woning en hek aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument.

Het hotel staat inmiddels op de monumentenlijst van de gemeente Enschede. Wanneer de horecagelegenheid weer in gebruik zal worden genomen is niet bekend.