Onderliggende pagina’s zijn bedoeld voor monumenteigenaars en Verenigingen van eigenaars in een gemeentelijk of Rijksmonument.
Op verschillende pagina’s worden onderwerpen behandeld die betrekking hebben op Verenigingen van Eigenaars, appartementseigenaars en woongebouwen met de status van een Rijks of gemeentelijk monument.
Hebt u vragen over dit onderwerp dan kunt u die sturen naar info@cultureelerfgoedenschede.nl en wij zullen daar op reageren.