Gereformeerde kerk Wilhelminastraat
Deze Gereformeerde kerk is gebouwd in 1894 naar een ontwerp van de Enschedese bouwkundige H.E. Zeggelink. Het is de enige kerk gebouwd naar een ontwerp van deze bouwkundige, De heer H.E. Zeggelink bouwde voornamelijk scholen met name in Lonneker. Op zondag 28 oktober 1894 was de eerste bijeenkomst in het nieuwe kerkgebouw.
De kerk is een gemeentelijk monument.

Zijaanzicht Oosterkerk

De Gereformeerde Kerk van Enschede-Oost
Kort begrip van de geschiedenis der kerk
De kerk kwam te Enschede opnieuw tot reformatie met de instituering van de Gereformeerde Gemeente onder ’t kruis op 3 oktober 1867 en de Christelijke Afgescheiden Gemeente op 5juli 1868. Deze beide “dochterkerken” der Afscheiding verenigden zich 4juli 1869. Sinds 1892 werd deze verenigde kerk genoemd: kerk  A. Op 1 juli 1888 ontstond een Doleantie-gemeente (Nederduits Gereformeerde Kerk), sinds1892 genoemd: kerk B.

Interieur van de kerk met koor.

Nadat landelijk in 1892 besloten werd tot ineensmelting vond deze te Enschede plaats op 25 april 1900. Sindsdien was de naam: Gereformeerde Kerk te Enschede.
Krachtens kerkenraadsbesluit van 13 september 1944 heeft deze kerk zich onttrokken aan de synodocratisch geworden gemeenschap, waartoe zij behoorde en heeft zij vrijwillig een nieuw verband aangegaan, zodra dit tot stand kon worden gebracht met al die kerken, welke met haar de derde hiërarchie afschudden, de Heilige Schrift erkennen als haar enig grondslag, zoals deze beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid en leven onder het akkoord van de aangenomen kerkorde van Dordrecht, laatstelijk herzien in 1933. Op 1 januari 1956 is de Gereformeerde Kerk van Enschede gesplitst in de Gereformeerde Kerk van Enschede-Noord en de Gereformeerde Kerk van Enschede-Zuid. Op 1april 1965 is de Gereformeerde Kerk van Enschede-Zuid gesplitst in de Gereformeerde Kerk van Enschede-Zuid-West en de Gereformeerde Kerk van Enschede-Oost.
Adres:
Gereformeerde Kerk Enschede-Oost
Oldenzaalsestraat 75
7511 DZ Enschede

 

Het kerkorgel..

Een bijzondere dakconstructie van de kerk