Dakonderhoud & hemelwaterafvoeren.
De bladeren vallen, maar dat is niet de enige reden om juist in de herfst goten, regenpijpen, roosters, vergaarbakken, afvoerputten en andere onderdelen van afvoersystemen goed te inspecteren, te reinigen en zo nodig te (laten) herstellen.
In de loop van de zomer verzamelt zich allerhande natuurlijk en minder natuurlijk afval op daken en in goten. In de herfst komen daar de bladeren, takken en eventuele boomvruchten nog bij: kastanjes, eikels, dennenappels, vleugelnoten enzovoort. Zo kan het gebeuren dat goten in oktober en november vol zitten met een mengsel van zand, grond, vuil, mossen, bladeren, takjes en ander organisch materiaal, plus nog zwerfvuil. Het is van groot belang dat deze drab - want dat wordt het meestal - wordt verwijderd voordat afvoerroosters, -pijpen en -putten verstopt raken. In dat geval kan hemelwater namelijk in of langs muren gaan lopen, met vochtplekken, lekkages, schimmelvorming en houtrot tot gevolg.
Monumentenwachters controleren en reinigen goten, afvoeren, platte daken en andere relevante onderdelen altijd. Maar de bezoeken van Monumentenwacht vallen niet altijd in de herfst. En eigenlijk moeten goten en afvoeren ook in het voorjaar worden gecontroleerd. Daarom is het verstandig om óf zelf regelmatig de inspectie en reiniging ter hand te nemen óf hiervoor een afspraak te maken met Monumentenwacht (of een andere dienstverlener, zoals een glazenwasser of schoorsteenveger).

 

 

Denk er wel om dat steeds het volledige afvoersysteem wordt geïnspecteerd en zo nodig schoongemaakt. Dus niet alleen de goten, maar ook de diverse korte en langere afvoerpijpen, de vergaarbakken waarin verschillende pijpen samenkomen, de eventuele afvoerputten waarin de pijpen uitmonden en de roosters die zich op diverse plaatsen kunnen bevinden. Uiteraard moet water ook vanuit de afvoerputten goed afstromen, naar bijvoorbeeld de riolering.
Als regenpijpen eindigen op het maaiveld, al dan niet bestraat, zorg er dan voor dat het terreinoppervlak (en dus ook het water) vanaf het gebouw voldoende afloopt. Bestrating kan na verloop van tijd gaan verzakken en moet dan worden hersteld. Door spattend water en/of door beschadiging van afvoerpijpen kan voegwerk losraken en kan ook metselwerk schade oplopen. Oorzaak en gevolg moeten bijtijds worden verholpen.
Als u zelf aan de slag gaat, werk dan systematisch, verantwoord en veilig. Werk van boven naar beneden, en per zijde of ander begrensd gedeelte van het gebouw. Gebruik geen scherpe voorwerpen die goten en afvoeren kunnen beschadigen. En denk vooral om uw veiligheid. Gebruik betrouwbare ladders, plaats deze op een voldoende stroeve en draagkrachtige ondergrond, draag stevige schoenen en goede handschoenen en laat u tijdens het werken op hoogte niet afleiden.
Bron: Monumentenwacht.
 Boll Dak management nieuwe partner stichting cultureel erfgoed Enschede
WERKEN OP GROTE HOOGTE.
Monumenteigenaars dragen een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van onderhoudsmedewerkers met name als het gaat om periodieke glasbewassing en dak-onderhoud. Het is belangrijk dat u weet welke risico’s onderhoudsmedewerkers lopen bij het uitvoeren van inspecties of werkzaamheden. Een risico-inventarisatie is een belangrijk hulpmiddel om te weten welke maatregelen opdrachtgever en opdracht nemer moeten nemen om een veilige werksituatie te creëren.
Dak risico inventarisatie en evaluatie. (RI&E)
Een Dak RI&E is bedoeld voor het plegen van periodieke/ kortstondige onderhoudswerkzaamheden die jaarlijks enkele malen worden uitgevoerd, en niet langer dan 1 dag met maximaal 2 personen. Voor deze situaties kan de RI&E
Permanente individuele valbeveiliging adviseren.
Een opdrachtgever/pandeigenaar kan de verantwoordelijkheid voor het veilig werken bij onderhoud en inspectie bij de aannemende partij neerleggen.
Toch zal hij erop moeten toezien of de afspraken worden nagekomen en veilig zijn. De kosten voor tijdelijke veiligheidsvoorzieningen worden aan de gebouweigenaar doorbelast.
Een Dak RI&E laten samenstellen heeft als voordeel dat er keuze is uit vergelijkbare offertes. Bovendien wordt uiteindelijk een oplossing aangebracht die permanent (volgens de RI&E) aanwezig is door een ieder gebruikt kan worden om veilig op hoogte te werken. Een Dak RI&E leidt tot een dak dat voor alle betrokken partijen veiligheid biedt tegen valgevaar.
Wat is belangrijk:
1. Een Dak RI&E is een goed middel om uiteindelijk een veilig dak te krijgen voor kortstondige werkzaamheden.
2. Volg de arbeidshygiënische strategie.
3.  Onderbouw het gebruik van individuele bescherming via een RI&E en/of V&G plan.
4. Plaats een valbeveiligingssysteem dat getest is volgens de norm NEN795-12, ook al is dat wettelijk niet meer verplicht.
Lees HIER DE WHITEPAPER VEILIG WERKEN OP HET DAK. Bron: All Risk.