De school “Het Glanerveld” is gelegen aan de Bultsweg 170 in Glanerbrug en is een gemeentelijk monument. De school is gebouwd omstreeks 1930. In 1940 kreeg de school de naam: Bultserve school. Op 4 december 1950 werd de naam gewijzigd in J.H. Pestlalozzischool [Onderwijs volgens de principes van Johann Heinrich Pestalozzi, die steunt op een zogenaamde natuurlijke opvoeding: de natuur is de beste leermeester en de oefening van de natuurlijke vermogens gebeurt het beste door het leven zelf.] Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten in juni 1984 dat de school in 1985 moest worden opgeheven.

De school heeft vervolgens tot de Raad van State beroep aangetekend en uiteindelijk gewonnen. Door samenvoeging met de dependance van de kleuterschool De Zonnebloem werd de school een openbare basisschool met als naam Het Glanerveld.
Op dit moment is de naam van de school: Openbare Basisschool Glanerbrug Noord.
In 1960 is de entree van de school verplaatst en werd de kamer van het hoofd van de school naar de entree verplaatst. [halfronde deel]
MEER INFORMATIE OVER DE GESCHIEDENIS VAN GLANERBRUG: www.historischekringglanerbrug.eu