Boerderij Helmerstraat

Het belang van deze boerderij is gelegen in de relatie tot het beschermde monument Wissink molen [naar de boerderij genoemd]. De boerderij dateert van oorsprong uit de zeventiende eeuw. in 1801/1802 is de boerderij uitgebreid met een woonhuis en zijvleugel. De boerderij is een gemeentelijk monument.

Datum van deze foto van voor 1884.

De Achterzijde van de boerderij

Foto Rijksdienst cultureel erfgoed