Het winkel woonhuis is gelegen aan De Heurne 47 en 47a in het stadserf van Enschede. Het pand is in 1904 gebouwd in de neorenaissancistische stijl, in opdracht van A. Elshorst. Het ontwerp is van de bouwkundige H.E. Zeggelink [30-5-1863/29-3-1931] in Enschede. Op dit moment is er een Galerie gevestigd. Opvallend detail is de stalen gedecoreerde kolom tussen twee etalage ramen. Het winkel woonhuis is een gemeentelijk monument.

 

Architect Hendrik Engbert Zeggelink [1863-1931]
De eerste vermelding van Hendrik Engbert Zeggelink (Enschede 30-5-1863/29-3-1931 Enschede) dateert uit 1888 toen hij een woonhuis aan de Haverstraat verbouwde.
Vanaf 1891 begon een gestage productie van in totaal 216 nu bekende werken op gang te komen, met een gemiddelde bouwsom van fl. 5.680 per werk. In de periode 1893-1904 bedroeg zijn geschatte jaarinkomen gemiddeld fl. 4.390, waarvoor hij in die periode naast hemzelf mogelijk aan twee of drie assistenten werk zou hebben kunnen bieden.
Eén van zijn grootste opdrachten was in 1894 de bouw van een gereformeerde kerk met toren aan de Wilhelminastraat te Enschede. Twee jaar later ontwierp hij voor dezelfde opdrachtgever een pastorie en een school naast de bestaande School met den Bijbel.
Scholen lijken zijn specialisme te zijn geweest en maakten een zesde van zijn totale omzet uit. Hij bouwde en verbouwde regelmatig scholen in Haaksbergen, Losser en Weerselo. Ook in Lonneker was hij de vaste bouwmeester voor scholen. Zo ontwierp hij in 1895 de Twekkelermarkeschool, het jaar daarop de Usselermarkeschool, en in 1901 zowel de Schouwinkschool als de Twekkelerveldschool (gesloopt 1973). Ook begeleidde hij in 1895 de bouw van de R.K. jongensschool naast de St. Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat.
Industriële opdrachten waren voor hem bijzaak. In 1894 bouwde hij een ververij voor H.P. Gelderman & Zn. In Oldenzaal, twee jaar later gevolgd door een textieldrukkerij voor de Fa. Roessingh & Co. (1895-1911) aan de Willemstraat in Enschede. Ook ontwierp hij in 1898 achter het Volkspark een wattenfabriek met deken stikkerij voor Fa. G. Dalenoord & Co. Zijn grootste opdracht kreeg Zeggelink in 1900: de bouw van een nieuwe fabriek voor de Lonneker Coöp. Melkinrichting en zuivelfabriek aan de Kottendijk (fl. 29.300).
Meer dan de helft van zijn opdrachten vormde het bouwen van woonhuizen, variërend van een enkel herenhuis tot diverse burger- en arbeiderswoningen. In de laatste categorie ontwierp hij in 1894 tien aan de Deurningerstraat à fl. 900 per stuk. Bij vijf of zes woningen in een keer steeg bij hem de prijs doorgaans tot fl. 1.100 per stuk, of, voor de iets betere, fl. 1.400 per stuk. De 30 dubbele woningen onder één kap die hij ontwierp, kostten ca. fl. 2.800 per stuk.
Naast het ontwerp voor enkele woon- en winkelpanden, bouwde hij een enkele herenhuis.
Textielbaronnen behoorden niet tot de klandizie van deze architect voor het eenvoudige werk. De herenhuizen voor H.A. Scholten (1893) en voor de koffiebrander H. Kamp jr. (1902) bleven een uitzondering.
De bouw van de kerk en pastorie aan de Wilhelminastraat wordt in februari 1894 aanbesteed aan (Hendrik) ten Cate (1830-1916) voor fl. 22.089; de kerk wordt op 28 oktober 1894 in gebruik genomen.
Zeggelink bouwt ‘St. Jozefschool’, Molenstraat 91 of Nieuwe Schoolweg 2, aanbesteed 1895, geopend 1896 en ‘Bioscope Apollo’, hoek Burgemeesterstraat-Noorderhagen, aanbesteed en geopend 1911.
Zeggelink maakt de bouwtekeningen voor de vernieuwing van het Lonneker gemeentehuis in 1905 (nu Hengelosestraat 52).
Zeggelink bezat een schilderij door L.J. Bruna van de puinhopen der stad Enschede na de grote brand van 07.05.1862. Eveneens was hij in het bezit van ‘de Bentheimer stenen palen, die stonden voor de brug over de stadsgracht aan de Espoort’.
Zeggelink werd genoemd als secretaris van de Kadervereniging (Tubantia 18.06.1890), als architect van een school met twee lokalen opgericht vanwege de Vereeniging tot instandhouding van scholen met den Bijbel in Enschede en Lonneker (Tubantia 21.02.1891) en als degene die het woningblok het Hollandsch Dubbeltje mijnt (Tubantia 09.12.1899).