Glasbewassing van uw monument is periodiek onderhoud dat bescherming biedt aan kozijnen en glas en het geeft uw pand weer nieuwe uitstraling. De meest voorkomende frequente van glasbewassing in de buitengevel is eenmaal per 6
weken.
De meeste monument eigenaars hebben de glasbewassing uitbesteedt aan een schoonmaakbedrijf. Je laat een offerte maken en vervolgens geef je een opdracht voor glasbewassing , klaar is Kees zou je zeggen. Maar wat nu als een glazenwasser vanaf de derde etage van uw pand verongelukt. Dat kan vergaande consequenties hebben voor u als gebouw eigenaar. De wettelijke bepalingen zijn daar wel duidelijk in namelijk een schoonmaakbedrijf is in principe zelf verantwoordelijk voor het naleven van bijvoorbeeld de Arbo
wetgeving. Maar toch heeft de rechter in voorkomende gevallen uitzonderingen gemaakt. Als u als opdrachtgever het schoonmaakbedrijf hebt voorgesteld om bijvoorbeeld geen hoogwerker te gebruiken zodat de offerte lager uitpakt dan bent u in dat geval wel mede aansprakelijk geworden. Ook als u als gebouweigenaar het nalaat om veiligheidsmaatregelen te nemen zodat de glazenwasser veilig zijn werk kan doen bent u medeplichtig geworden. Ongelukken ten gevolge van werken op een ladder kunnen verstrekkende gevolgen hebben soms zelf de dood tot gevolg.
Volgens de Arbowet is het werken op een ladder boven de 7.50 meter niet toegestaan en er zijn meer beperkende bepalingen. Wij adviseren u dit onderwerp te bespreken met uw schoonmaakbedrijf om ongelukken en gevolgschade te voorkomen.
Regels voor werken op een ladder: de cijfers
Hoogte van de ladder:
Lager dan 5 meter is gebruik van een ladder toegestaan.
Tussen de 5 en 7.5 meter: overleg tussen werkgever en werknemer noodzakelijk.
Hoger dan 7.5 meter: gebruik van een ladder is niet toegestaan.
Hoe lang duurt de klus op de ladder:
Klussen duren korter dan 2 uren: ladder is toegestaan
Klussen duren tussen 2 en 4 uren: overleg tussen werkgever en werknemer noodzakelijk.
Klussen duren langer dan 4 uren: ladder is niet toegestaan
Reikwijdte op de ladder:
1 armlengte: ladder mag gebruikt
Meer dan 1 armlengte: ladder mag niet gebruikt.
Ook de kracht die de werknemer moet gebruiken om de klus uit te voeren is van belang en de windkracht die op het moment staat.