Hechte samenwerking tussen investeerders en monument eigenaars is de toekomst!
Het instandhouden en herontwikkelen van cultureel erfgoed en landgoederen is kostbaar. Voor het behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed is het daarom soms van belang dat nieuwe “economische” dragers worden gevonden en nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld.
Financiering is altijd een kernpunt. Er zijn verschillende wijzen van financiering; het antwoord op de vraag welke financieringsvorm het beste past, is vaak afhankelijk van het soort project.
Crowdfunding is een financieringsvorm die sterk in opkomst is en interessant kan zijn voor cultureel
erfgoed en landgoederen. Financiering is een onmisbaar aspect bij de herontwikkeling en instandhouding van cultureel erfgoed
en landgoederen. De overheid kent soms subsidies toe voor de instandhouding en herontwikkeling van monumenten. Daarnaast kunnen eigenaren van monumentale panden en landgoederen een beroep doen op een aantal fiscale regelingen.
Alternatieve vormen van financiering, waarmee wordt bedoeld financiering verstrekt door andere partijen dan de traditionele geldgevers (lees: de banken), zijn de afgelopen jaren voor cultureel erfgoed steeds belangrijker geworden. Crowdfunding is zo’n alternatieve financieringsvorm, die erg in de belangstelling staat, mede vanwege de positieve resultaten die kunnen worden behaald.
 
Cultureel erfgoed en landgoederen hebben een hoge maatschappelijke waarde en zijn daarom bij uitstek geschikt voor cultureel ondernemen.
Het levert betrokkenheid op van de donateurs en vaak ook belangstelling in de media. Crowdfunding sluit hier naadloos bij aan: ook daarmee wordt betrokkenheid van de deelnemers verondersteld, en is het succes van de actie grotendeels afhankelijk van gegenereerde publiciteit. Hoe meer partijen kennis nemen van het project, des te groter is de kans dat partijen worden bereikt die bereid zijn om een financiële bijdrage te doen. Crowdfunding is een verzamelnaam voor diverse manieren, waarbij een geldvrager een grote groep geldgevers (de ‘crowd’) benadert, meestal via een internetplatform, om geld in te zamelen (‘funding’) ten behoeve van een specifiek project In essentie kan crowdfunding op vier verschillende manieren plaatsvinden:
- door donaties
Er kan geld worden geschonken voor de realisatie van het project. Uit fiscale overwegingen
kan het daarbij soms raadzaam zijn een afzonderlijke stichting (ANBI) op te richten.
- door sponsoring
Het project kan worden ondersteund tegen een geringe (niet-financiële) tegenprestatie.
Gezien de bijzondere aard van het cultuurhistorische erfgoed zijn er vaak veel mogelijkheden
om de geldgevers iets symbolisch terug te geven.
- door het aantrekken van leningen
Een geldgever verstrekt een lening, al dan niet achtergesteld, ten behoeve van het project
tegen vergoeding van rente.
- door investeringen
Een geldgever krijgt dan een vorm van zeggenschap in het project.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgt de ontwikkelingen in de crowdfunding sector op de voet. Met name daar waar van de ‘crowd’ de verstrekking van leningen of het doen van investeringen wordt gevraagd, komt immers de Wet op het financieel toezicht (Wft) al snel in het
vizier.
Het is dan zaak om de crowdfunding actie zodanig vorm te geven dat niet tegen vergunningsvereisten wordt aangelopen, of bijvoorbeeld de aanvraag van een ontheffing en de publicatie van een prospectus verplicht worden gesteld. Dergelijke obstakels brengen namelijk niet alleen (aanzienlijke) kosten met zich, maar nemen doorgaans ook een hoop tijd in beslag. Een zorgvuldige voorbereiding, ook op juridische gebied, is daarmee onontbeerlijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Diana Gunckel (advocaat Banking & Finance) of Chantal Kolk (kandidaat-notaris Onroerendgoedrecht), beiden lid van de Branchegroep Cultureel Erfgoed en Landgoederen van Kienhuis Hoving N.V. te Enschede.
KienhuisHoving Advocaten en Notarissen.
T (053) 480 42 00
F (053) 480 42 99
E info@kienhuishoving.nl