Mobiel erfgoed is erfgoed dat mobiel is, dus zich kan verplaatsen. Het betreft voornamelijk vervoermiddelen, die onderverdeeld worden in de sectoren water, weg, rail en lucht, dus: vaartuigen, railvoertuigen, wegvoertuigen en vliegtuigen. Mobiel en industrieel erfgoed zijn nauw met elkaar verbonden.
In Nederland heeft de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), opgericht in 2000, tot doel dit erfgoed in Nederland te inventariseren. Voor de inventarisatie is het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) opgericht.