Vooral villa's, woningen en gebouwen die voorzien zijn van een rieten dakbedekking lopen een verhoogd risico op brand.

Bijna wekelijks wordt er ergens in Nederland een monument getroffen door brand, storm, wateroverlast, diefstal of vandalisme.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzamelt deze gegevens.
De incidentenregistratie laat zien dat er in de afgelopen twee jaar 77 maal brand geweest is in een monument. Een goede brandpreventie is dus geen overbodige luxe.

Lees hier meer over "Brand in monumenten" : Brand - Monumenten 

Grote brand verwoest monumentale villa in Hattem

 

                                     NEDERLANDSE MONUMENTEN: WEINIG AANDACHT VOOR BRANDVEILIGHEID
17 april 2019

Door Ruud van Herpen Brandrisico’s zijn natuurlijk nooit uit te sluiten. Maar na de brand in de Notre-Dame vragen we ons af: Kun je dit voorkomen? Hebben we dergelijke brandrisico’s wel voldoende onderkend? En is een brand als die in Parijs ook mogelijk bij ons cultureel erfgoed? Wat zegt de wet? Ruud van Herpen deelt zijn visie.
In de publiekrechtelijke regelgeving is het behoud van het gebouw geen doel. Risico’s die het behoud van het gebouw bedreigen worden dus ook niet ondervangen. Publiekrechtelijk zijn alleen persoonlijke veiligheid (gebouwgebruikers en hulpverleners) en de veiligheid van aangrenzende buurpercelenrelevante doelen. Bij de brand in de Notre-Dame werd aan deze doelstellingen voldaan.

Lees het volledige rapport van Ruud van Herpen Brandveiligheid Nederlandse monumenten

 

Monumenten en brandveiligheid:Lijdzaam toekijken hoe een ramp zich voltrekt?

01 februari 2020

Verschrikkelijke beelden zagen we 15 april 2019 in het nieuws. De Notre-Dame stond in brand… Gelukkig is de karakteristieke hoofdstructuur van de kathedraal nog behouden gebleven. Maar de schade is enorm. Over de bouw is 200 jaar gedaan maar in een avond is het karakteristieke gebouw voor een groot deel verwoest.

Kunnen we voorkomen dat een brand in een monument zoveel schade aanricht? Er zijn veel technieken beschikbaar om branden in de kiem te smoren en de gevolgen te beperken. Natuurlijk is het integreren van hedendaagse oplossingen in monumentale bouwwerken uitdagend. En vrijwel altijd zal er iets van de (nieuwe) techniek zichtbaar zijn. Toch kan de integratie van maatregelen met veel respect gebeuren waardoor de impact minimaal is. Het zijn vaak wel kostbare maatregelen maar het schrikbeeld van het verlies van een monument is veel erger.

Met een pakket van maatregelen kan gezorgd worden dat de risico’s beheerst worden

De Auteur van deze publicatie is:  ir. Daan Jansen  Sr. Adviseur Brandveiligheid & Associate Hoofd Adviesgroup | Industry & Buildings – Fire Safety & Security

Lees het volledige artikel HIER