Conciërge woning naast voormalige Ambachtsschool heeft de  status van gemeentelijk monument.

De conciërge woningen gerenoveerd en gemeentelijk monument. (Juli 2023)

Op 6 januari 2020 heeft de projectontwikkelaar Renpart uit den Haag bij de gemeente Enschede een omgevingsvergunning aangevraagd voor het ombouwen van de conciërge woning van de voormalige Ambachtschool tot een twee onder een kap woning. Aanvankelijk heeft de gemeente Enschede een sloopvergunning verleend voor de conciërge woning maar zowel erfgoedorganisaties en veel burgers van Enschede hebben hier grote bezwaren tegen aangevoerd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de school gedeeltelijk verwoest. Na de oorlog, rond 1950, zijn plannen voor herstel gemaakt. Hierbij kwam de oude kapvorm (mansardekap) niet terug. Gelukkig is de mansardekap op de conciërge woning behouden en vormt dit met de school een fraai en nog uniek ensemble.
De projectontwikkelaar is bereid gevonden om de conciërge woning te renoveren tot twee onder een kap woning. Een voorstel van Renpart ter compensatie om de nabij gelegen gymnastieklokaal van een vijfde en zesde laag te voorzien is door de gemeente Enschede afgewezen. Wel heeft de gemeente Enschede concessies gedaan aan het aantal parkeerplaatsen van oorspronkelijk 88 naar 83 parkeerplaatsen op voorwaarde dat de renovatie van de conciërge woning gerealiseerd zal worden.

De oorspronkelijke conciërge woning met schaftlokaal. (2020)

Op 25 januari 2022 heeft de gemeente van ‘Erfgoedvereniging Heemschut’, ‘Stichting Historische Sociëteit Enschede- Lonneker’, ‘Stichting Cultureel Erfgoed Enschede’ en ‘Stichting Cuypersgenootschap’ een verzoek ontvangen om de conciërgewoning aan de Boddenkampstraat 35 aan te wijzen als gemeentelijk monument. De conciërgewoning hoort bij de ambachtsschool. Deze school is met succes gerenoveerd en is gemeentelijk monument. Het verzoek is 15 maart 2022 voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie. De monumentencommissie is van mening dat de dienstwoning een fraai en beschermenswaardig gebouw is. De commissie adviseert het pand een status als gemeentelijk monument te verlenen.
Bronnen:
-Gemeente Enschede.
-Beltman architecten.
-Het Oversticht.
-Stadsarchief Enschede.
-Foto's: SCEE.

waardestelling. conciërge woning

Bouwtekening uit 1931 van de conciërge woning annex schaftlokaal