Enschede 20 augustus 2018.
De stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut hebben gezamenlijk bij de gemeente Enschede een verzoek ingediend tot het toekennen van de gemeentelijke monument status voor de Moskee en naastgelegen ambtswoning in de Atjehstraat. Het voormalige kerkgebouw is op dit moment in gebruik als moskee..
De drie erfgoedorganisaties hebben een uitvoerige analyse gemaakt van de historische waarde die vooral wordt toegekend door de bouwtechnische dakconstructie met gelamineerde spanten..De gemeente Enschede zal in overleg met Het Oversticht nader onderzoek verrichten en vervolgens over de aanvraag een besluit nemen.
Het voormalige kerkgebouw is in 1921 in opdracht van de Hersteld Apostolische gemeente gebouwd. Daarbij werd ook een ambtswoning gebouwd. Het gebouw is voorzien van zogenaamde Hetzerspanten. Een bouwmethode die tot dan toe niet werd toegepast. Mede hierdoor werd het mogelijk om grote overspanningen te maken. Het gebouw is op dit moment eigendom van de islamitische stichting Selimiye Moskee in Enschede.