De Johanneskerk Twekkelo

De Johanneskerk, een initiatief van de Armenstaat
In 1950 is de Johanneskerk in Twekkelo gebouwd door een eerbiedwaardig college met een lange staat van dienst. De Armenstaat is in 1752 opgericht met als doelstelling de "bedeeling van armen en minvermogenden, woonachtig in Twekkelo en lid van de Nederlands Hervormde Kerk". De grond waarop de Johanneskerk is gebouwd werd geschonken door twee inwoners van Twekkelo.
De kerk werd in het begin iedere zondag gebruikt voor de wekelijkse diensten, maar ook in Twekkelo liep het kerkbezoek terug. De kerken van Usselo, Boekelo en Twekkelo gingen daarom samen en diensten worden nu afwisselend in de verschillende buurtschappen gehouden. Er wordt momenteel nog 1 keer per 5 weken een protestantse kerkdienst gehouden in de Johanneskerk.