Volksparkschool.
Het schoolgebouw is gelegen aan de Borstelweg 29 en is een gemeentelijk monument.
Het ontwerp van de school is afkomstig van de Dienst Gemeentewerken Enschede. De naam van de school was aanvankelijk 1e Openbare Lagere School . In 1940 werd de naam gewijzigd in “Volksparkschool”. Tijdens de tweede wereldoorlog is de school tijdelijk in gebruik geweest bij de Duitse Weermacht. In 1960 werd het lager onderwijs overgebracht naar de Poolmansweg en werd de school toegewezen aan het LOM onderwijs. Op 01 augustus 1970 werd de school echter definitief opgeheven. Het schoolgebouw is sindsdien door de gemeente Enschede in bruikleen afgestaan aan de stichting “Open Ateliers De Werkhaven” in afwachting van een nadere bestemming.
 
Stichting Ateliers De Werkhaven kent een lange en kleurrijke geschiedenis. Sinds de oprichting in 1976 verhuurt de stichting atelierruimtes aan professionele beeldende kunstenaars die werkzaam zijn in verschillende disciplines, waaronder tekenen, schilderen, fotograferen, (interactieve) multimedia-installaties, glasfusing/glas-in-lood, beeldhouwen en andere driedimensionale technieken.Het beheren en beschikbaar stellen van betaalbare werkruimtes voor beeldende kunstenaars zijn de voornaamste doelen van Ateliers De Werkhaven. De ateliers zijn ondergebracht in twee oude schoolgebouwen: de voormalige Minkmaatschool aan de Minkmaatstraat en de vroegere Volksparkschool aan de Borstelweg; beide gemeentelijke panden die door de stichting worden beheerd.

De ateliers zijn niet alleen een goede werkplek voor de kunstenaars zelf, maar er worden ook op brede schaal lessen en workshops gegeven. En jaarlijks is er een open dag waarop de ateliers vrij toegankelijk zijn en er in de gangen speciale tentoonstellingen zijn ingericht.
Met hun eigen werk en door creatieve activiteiten op diverse andere fronten, leveren de kunstenaars van De Werkhaven een waardevolle bijdrage aan het culturele klimaat in Enschede en omstreken.

 

Onder grote publieke belangstelling werd er door de stichting Kunsthaven op zondag 9 juni 2019. een Open Dag gehouden in de voormalige Volksparkschool (Gemeentelijk Monument).
De gemeente Enschede was eigenaars van dit gebouw maar sinds maart 2019 zijn de gezamenlijke kunstenaars eigendom van dit fraaie voormalige schoolgebouw dat voor een belangrijk deel nog in de originele staat verkeerd. Inmiddels is er een stichting opgericht die nu formeel de eigenaar is van het gebouw en hebben de twaalf kunstenaars de zekerheid dat het schoolgebouw geen andere bestemming meer zal krijgen. Ook voor Claudia Bidoggia glaskunstenaar en tevens bestuurslid van de stichting is het een opluchting om in het gebouw te kunnen blijven. Dat neem volgens Claudia niet weg dat er nu een grote verantwoordelijkheid rust bij de stichting voor wat betreft de instandhouding van het voormalige schoolgebouw.

Het atelier Bella Verra van Claudia Bidoggia dat onderdeel uitmaakt van de stichting Kunsthaven.

De Volksparkschool 1931

Volksparkschool 1940