Villa Korte Haaksbergerstraat 2

 

Na de stadsbrand van 1862 is het pand is het pand in 1869 door Andries Hoevink herbouwd. In 1888 is het pand op een publieke veiling voor 15.000 gulden verkocht aan een aantal Enschedese middenstanders, te weten Nathan Menko, [textiel fabrikant]Jan Beukers, [blauwverver] Engelbert Dalenoord, [Bakker] Hendrik Johan Baarslag, [winkelier] Hendrik ter weele Hzn, [confiseur] Gerrit Beltman AG zn, [aannemer] Willem Brink, Gerrit Johan Engelbert Poerink en Herman Berflo alle drie boekhouder.
Villa Korte Haaksbergerstraat 2. Rijksmonument.
In 1889 koopt Hendrik van Heek het pand dat echter in 1900 afbrandt en in 1901 wederom wordt herbouwd. In 1934 wordt Willem Jozef Marie Baurichter [apotheker] de nieuwe eigenaar. Zijn erfopvolgers verkopen het aan de beleggingsmaatschappij “’t behouden huis” te Amsterdam. Tot op heden heeft het pand een horeca bestemming. Op dit moment is er het Mexicaans restaurant Los Porchos gevestigd.
Het pad is als hoekhuis gepositioneerd en beschikt over een portiek en fraai balkon met sier ijzeren hekwerk dat rust op twee bewerkte consoles. In de top van de gevel bevindt zich een “Oeil de Boeuf” ofwel een rond venster met het jaartal 1901.

Het pand heeft over vele jaren een horecabestemming gehad.