Archeologische monumenten
 
Schnippenburg bei Ostercappeln, Landkreis Osnabrück
Lange war die zeitliche Einordnung der Schnippenburg bei Osnabrück unklar. Erst 1983 wurde bei archäologischen Sicherungsmaßnahmen Holzkohle aus dem Wall geborgen, die eine naturwissenschaftliche Datierung ermöglichte. Die vermutlich nur symbolhaft befestigte Anlage stammt aus der vorrömischen Eisenzeit. Die Schnippenburg liegt an einer Fernhandelsroute, die den keltischen Kulturraum mit Nordwestdeutschland verband.
In einer Ausgrabungskampagne von 2001 bis 2005 konnten von der Oberfläche sowie aus Gruben mehr als 1700 Fundstücke geborgen werden, von denen ein erheblicher Teil Importware aus dem keltischen Raum darstellt, jedoch auch lokal umgesetzte Formen keltischer Formsprache sind vertreten. Die Befunde deuten an, dass es sich bei der Schnippenburg eher um einen zentralen Kult- und Opferplatz handelte, als um eine Befestigung. Die Funde sind im 2010 eröffneten Museum Schnippenburg in Ostercappeln-Schwagstorf zu besichtigen. Im benachbarten Ostercappeln-Venne wird die Eisenzeit lebendig: Auf einem 3000 m² großen Areal wurde eine typische Siedlung dieser Zeit mit großem Wohnstallhaus, Getreidespeicher, Werkplätzen sowie Ackerflur und Garten rekonstruiert.
Neben Wochenendaktionen und offenen Veranstaltungen bieten Archäologen und Museumspädagogen unterschiedliche Aktivitäten für Schulklassen, Reisegruppen, Vereine, Firmen und Familien an.

Weitere information: HIER

 Nederlands  
Lange tijd was de temporele classificatie van de Schnippenburg bij Osnabrück onduidelijk. Het was pas in 1983 dat houtskool uit de muur werd teruggewonnen uit archeologische veiligheidsmaatregelen, wat een wetenschappelijke datering mogelijk maakte. De waarschijnlijk alleen symbolisch versterkte plant dateert uit de pre-Romeinse IJzertijd. De Schnippenburg is op een lange-afstand handelsroute dat de Keltische cultuur kamer met Noordwest-Duitsland met elkaar verbonden.
Per opgravingscampagne 2001-2005 echter meer dan 1.700 voorwerpen waren vanaf het oppervlak van mijnen te vorderen, waarvan een groot deel uit van de ingevoerde goederen uit de Keltische gebied en lokaal geïmplementeerd vormen Keltisch ontwerp taal worden weergegeven. De bevindingen suggereren dat de Schnippenburg meer een centrale plaats van aanbidding en opoffering was dan een vestingwerk. De vondsten zijn te bezichtigen in het in 2010 geopende museum Schnippenburg in Ostercappeln-Schwagstorf. In het naburige Ostercappeln-Venne, de ijzertijd leeft: Op een m² oppervlakte 3000 een typisch dorp die tijd is gereconstrueerd met een grote woonkamer schuur huis, graanschuur, werkplaatsen evenals akkerbouw gang en tuin.
Naast het weekend activiteiten en evenementen geopend archeologen en museum opvoeders bieden verschillende activiteiten voor schoolklassen, groepen, clubs, bedrijven en gezinnen.
IJzertijd Brochure IJzertijd Brochure