Boerderij "Groot Brunink"
Een imposante Twents boerderij complex genaamd “Groot Brunink” en gelegen aan de fraaie Bruninkslaan 24-26 op het landgoed Groot Brunink. De boerderij, de bovenkamer en het losstaande woninkje worden alle gedekt door zadeldaken tussen gevels met houten geveltop beschieting en vensters met roedenverdeling.
Volgens de muurankers in de gevel is het gebouwd in 1845. De boerderij is een Rijksmonument.
Van oorsprong was de Hof te Brunink een adelijk huis. De geschiedschrijving daarover stamt uit 1341.
In die tijd was de Hof te Brunink een borgleen van de Nijeborg, waardoor het huis inderect onder de Bisschop van Munster viel.
Het laatste adelijke geslacht , dat heerleijke rechten op de Hof te Brunink kon laten gelden was de familie van Heeckeren van 1693 tot 1753. In die tijd werden de boerderijen door de adel verpacht en was het pachterschap erfelijk en werd van vader op zoon overgedragen
Herman Brunink kocht het pand in 1753 na een lange erfpacht periode voor een bedrag van 2000 gulden. Daarna kocht hij de Hof met Markenrichterschap over de Usselermarke voor 9000 gulden.