Cafe Azink was destijds gelegen op de hoek van de Voortsweg en de Hulsmaatstraat. De foto dateert van ongeveer de jaren zeventig van de vorige eeuw.