Gronausestraat in Glanerbrug 1920

Kerkje in Glanerbrug aan de Schipholstraat 62. 

                                                                                                       De oorspronkelijke kerk anno 1974.
Kerkje Schipholtstraat Glanerbrug
Het voormalig kerkje is gelegen aan de Schipholtstraat in Glanerbrug. . Dit kerkje is van belang uit cultuurhistorisch oogpunt. Het herinnerd aan de exodus van kerkgenoten uit de kop van Overijssel, via Duitsland naar Glanerbrug. Vanaf 1903 tot omstreeks 1995 was het een kerkje van de Vrije Zendingsgemeente.
In 1902 stichten Jacob van de Woude, Karst Kroon en Wicher Nijmeyer het kerkje in de schipholtstraat. In de jaren 50 – 60 van de 20e eeuw was Jacob van de Wende de eerste voorganger. Het bestaansrecht van de kerk bleek in de afgelopen decennia niet haalbaar en is het kerkje verkocht. Het voormalig kerkje wordt nu als woonhuis gebruikt maar heeft de originele details behouden.
Het voormalig kerkje is een gemeentelijk monument.
Dit kerkgebouwtje behoort toe aan de Vrije Zendingsgemeente. In de volksmond draagt het gebouwtje de naam ,,Klompenkerkje”, maar ook de naam Gildekerkje komen wij wel eens tegen, genoemd naar de evangelist D. de Gilde. Het kerkje is in 1902 gesticht door Jacob v.d. Woude, Karst Kooy en Wicher Nijmeyer. Zij waren met nog enkele gezinnen in 1896 naar Burgsteinfurt getrokken, omdat er in de streek vanwaar zij kwamen, de noordwesthoek van Overijssel, geen droog brood meer te verdienen was door het stilleggen van de veenderijen. In de noordwesthoek van Overijssel kwamen zij bijeen voor hun godsdienstoefeningen en dat wilden zij ook in Burgsteinfurt blijven doen. Er werden bijbel lezingen gehouden bij de leden thuis. Ook hielden zij zondagsschool onder leispinnerij Eilermark en Van Delden te Gronau. De onderlinge godsdienstige bijeenkomsten werden in Glanerbrug voortgezet, meestal ten huize van de familie Nijmeyer. De toeloop was van dien aard, dat er moest worden uitgezien naar een betere en grotere ruimte. Er werd gespaard voor een nieuw lokaal en reeds in 1902 werd een nieuw lokaal als kerkruimte gebouwd. Een gevelsteen in de voorgevel van het kerkje met de initialen ,,J. v.d. W. 1902″ houdt de herinnering daaraan levend. De leden van de gemeente maakten zelf het meubilair. Elke zondag werd er dienst gehouden. De zondagsschool, de jongelingsvereniging en de meisjesvereniging vonden er eveneens een onderkomen. Voorgangers H. Schaap uit Ossenzijl en Liefert Bijkerk uit Steenwijk bedienden er de doop. Er en Bennink de bijeenkomsten. Thans komen verschillende voorgangers uit de regio en van elders de diensten leiden. Misschien zijn wij niet volledig, maar de namen van de heren Veen, Mey, Witmer, Otten, Kooy en Van de Berg willen wij niet onvermeld laten. Zoals gezegd zit in de voorgevel van het gebouwtje een gedenksteen met de initialen ,,J. v.d. W. 1902″. Het gevelsteentje zit links van de ingang. Boven de ingang zit een steen met het woord ,,Eben Haëzer”. Zo klein als het kerkgebouwtje is, de dank van de gemeenteleden moet groot geweest zijn toen zij in de gevel het woord ,,Eben Haëzer” aanbrachten: Tot hier toe heeft de Heer ons geholpen.
Auteurs: J.W. Berns en E. Prins