Erve Het Slim Helmerhoekweg.
De theekoepel is onderdeel van erve Het Slim een boerderij van vakwerk met achter- en zijgevels. De theekoepel is Rijksmonument.

 

Geschiedenis erve "Het Slim"

Het erf De Helmer is al eeuwenoud. In de archieven wordt het voor het eerst genoemd in 1305. De bewoner destijds heette al (Johan) Helmer. Gedurende de eeuwen wisselt de boerderij met regelmaat van eigenaar, maar steeds kende de boerderij een pachter met de naam Helmer. In 1733 werd graaf Wassenaer van Twickel als eigenaar genoemd, nadat eerder een ander adellijk geslacht, Van Coeverden, eigenaar is geweest. Later zijn de fabrikantenfamilies Hoedemaker en - via vererving - Ter Kuile eigenaar van de boerderij.
De familie Ter Kuile liet in 1860 een theekoepel bouwen.
Hier werd 's zomers thee gedronken en in de winter werd het gebouwtje voor de jacht gebruikt. In 1892 vond een openbare verkoop plaats van boerderij De Helmer met ruim 31 hectare. Textielfabrikant Nathan Jacob Menko was toen de koper van de twee belangrijkste percelen. Waarschijnlijk zijn grond en bomen afzonderlijk geveild, want toen De Helmer in het bezit kwam van de familie Menko was er nauwelijks een boom te bekennen. Eén van de zoons van Nathan Menko, Alfred, heeft samen met de firma Copijn de vormgeving en aanleg van tuin en park ter hand genomen.
Het werd een siertuin met vele soorten bomen en een zwemvijver. In 1930 bouwde de familie Menko een nieuwe boerderij naar een ontwerp van architect Jan Jans. Deze architect staat bekend om zijn landelijke bouwkunst; hij liet zich inspireren door het traditionele Twentse hallehuistype. De oorlogsjaren waren voor het landgoed rampzalig. Het landgoed werd gevorderd en een gedeelte van het bos werd gekapt om brandhout te verkopen aan de bevolking van Enschede. De bezetter wilde op De Helmer een startbaan aanleggen voor V1 straalvliegtuigen. Verder dan de fundering is men echter niet gekomen.
De jaren erna raakte het landgoed enigszins in verval, maar sinds de jaren 1980 is hard gewerkt aan restauratie van de boerderij en - meer recent - de fraaie theekoepel.