Op 01 januari 2016 is de nieuwe erfgoed wet van kracht.
Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed.
Klik ministerie ocw_de_erfgoedwet_2016 voor inzage in de nieuwe concept wetgeving.