De middeleeuwse stadspoort aan de Walstraat.

De middeleeuwse stadspoort in de Walstraat is op initiatief van de Historische Sociëteit Enschede Lonneker in 2019 gerestaureerd. Aanvankelijk was zowel de herkomst als de ouderdom van de poort niet bekend. Uit onderzoek van een archeoloog en een natuursteen deskundige van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed blijkt dat de poort vermoedelijk stamt uit de 17e eeuw.
Leo Nijkamp beschreef in een artikel dat de tuinpoort van voor 1862 ( de stadsbrand van Enschede) moet zijn geweest. Toen Maurits in 1597 Enschede op de Spanjaarden veroverde, werd de buitengracht met de nog aanwezige wal dichtgegooid. Het stratenpatroon en de grootte van de percelen uit die tijd bleef onveranderd.
De Walstraat, vroeger Labdiek genoemd, heeft deel uitgemaakt van de stratengordel  binnen de grachten. De lommerrijke tuinen van de voorname huizen aan de hoofdstraten tussen de na de brand opgeruimde Espoort bij de Klomp en Veldpoort bij de Graaff, zijn lang intact gebleven. Zij hadden aan de achterzijde veelal een uitgang naar de moestuinen van de hagens rond de oude stad.  bron: {Leo Nijkamp}
De tuinpoort is vanaf 2019 een gemeentelijk monument.
Het heeft decennia geduurd voordat de middeleeuwse stadspoort een opknapbeurt heeft gekregen. Dat was waarschijnlijk te danken aan het feit dat de poort als zodanig geen functie heeft gehad. Achter de poort was en is nog steeds een magazijn gevestigd.

De Veldpoort bij de Graaf, een van de Enschedese middeleeuwse stadspoorten.

Van de oude poort met zandstenen zuilen aan de Walstraat in Enschede, ook bekend als de poort van Talamini, wordt veelal aangenomen dat dit restanten zijn van de vroegere Veldpoort in Enschede. Volgens Bert Haer, voormalig ambtenaar van het gemeentelijke Monumentenloket, is het ook heel goed mogelijk dat het de poort is geweest in de muur die rond de tuin van 1e Pastorij van de Hervormde Kerk aan den Groote Markt in Enschede stond.
Het was aanleiding voor een onderzoek. Wilt u het volledige onderzoek lezen? Klik HIER   
Bron: Onderzoek 30-10-2019, Albert Platvoet, Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker.